Kat mülkiyeti nasıl alınır?

Kat mülkiyeti nasıl alınır?

Kat mülkiyeti nasıl alınır?: Kat mülkiyetli yapı, iskan belgesi alınmış yapıya deniyor. Kat mülkiyetine geçişte iskan ruhsatı olan ve iskan ruhsatı bulunmayan bina sakinlerinin yapması gerekenler şöyle...16 Ağustos 2008 tarihinde 26969 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik hükümlerine göre, bir veya uygulama imar plânında belirlenen birden çok imar parseli üzerinde, onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri ve sosyal tesisler ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapı toplu yapı olarak nitelendiriliyor.


Kat mülkiyeti nasıl alınır?


- İskan ruhsatı olan binalarda müteahhit yoksa, binada oturan ev sahipleri, içlerinden temsilci seçtikleri bir vekiline veya anlaştıkları bir tapu emlak müşavirine bina iskan ruhsatlarını veriyor. Bu kişinin belediyeye giderek tapu kadastroya iskan ruhsatının verilmesi gerektiğini belirten bir yazı yazması gerekiyor. Bu yazıyı tapu kadastroya vererek binayı tapu haritasına işletmesi gerekiyor. Temsilci, bu işlemin ardından tapu müdürlüğüne giderek kat mülkiyeti kütüğünde “tapunun cinsi” kısmını “arsa”dan “bina”ya çevirterek kat mülkiyeti tapusunu alabiliyor. Geçilen her aşamada belirtilen döner sermaye ücretlerinin ödenmesi gerekiyor.


- İskan ruhsatı olmayan binalarda müteahhit yoksa, binada oturan ev sahipleri, içlerinden temsilci seçiyor yada  tapu emlak müşavirlik firmasını yetkilendiriyor. Temsilci belediyeye başvurduğunda, belediye vatandaştan bir belge talep etmiyor. Belediye, projeye iskan ruhsatı verilip verilemeyeceğini elindeki binaya ait yapı denetim raporları ve proje aslını inceleyerek karar veriyor. Eğer bina, projesindeki imar şartlarını taşıyorsa veya deprem yönetmeliğine uygunsa, belediye “iskan ruhsatı verilebilir” diyerek normal şartlar altında müteahhitten temin etmesi gereken belgeleri tek tek ilgili kurumlara yazı yazarak alıyor. Bu kapsamda belediye, vergi dairesinden bina harçlarının yatırılıp yatırılmadığını, SSK’dan sigorta primlerinin ödenip ödenmediğini, İSKİ’den su kaçağı bulunup bulunmadığını, itfaiyeden ve TEDAŞ’tan yangın ve elektrik sistemlerinde bir sorun olup olmadığını, çevre ve sağlık müdürlüklerinden binanın sağlık ve çevreye uygunluğunun olup olmadığını öğreniyor. Ardından olumlu yanıt aldıktan sonra tapu müdürlükleriyle koordinasyon kurup iskan ruhsatı verebiliyor. Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com