Kat mülkiyeti tapu harçları!

Kat mülkiyeti tapu harçları!Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile kuruluyor. Tapu müdürlüklerinde işlemin tamamlanabilmesi için harç ödenmesi gerekiyor. İşte kat mülkiyeti tapu harçları...


Kat mülkiyeti tapu harçları!

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabiliyor.


Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkı "kat mülkiyeti" olarak tanımlanabiliyor. Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet olarak karşımıza çıkıyor.


Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile kuruluyor.


Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan aynı nevideki birden fazla bağımsız bölüm veya bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadî açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle bir tescilin yapılabilmesi için, buna uygun değişiklik projesinin ve yapı kullanma izin belgesinin Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmiş olması gerekiyor.


Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekiyor.


Tapu müdürlüklerinde gerçekleşecek işlemlerin tamamlanabilmesi için, "Kat mülkiyeti tapu harçları" nın ödenmesi gerekiyor. Kat mülkiyeti tapu harçları söz konusu gayrimenkulün satış bedeli üzerinden hesaplanıyor.


2013 yılında yapılan düzenlemelere göre tapu harcı alıcı ve satıcıdan binde 20 oranında alınıyor.


Buna göre 300 bin TL'lik bir gayrimenkulün kat mülkiyeti tapusu için ödenecek harç miktarı 6 bin TL olarak hesaplanıyor.Kat irtifakı tapusu masrafı!