Kat mülkiyetine geçmek için hep birlikte başvuru yapılmalı!

Kat mülkiyetine geçmek için hep birlikte başvuru yapılmalı!Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, "Kat irtifakından kat mülkiyetine nasıl geçilir. Kat irtifakı varken Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanır mı" diye soran okurunu yanıtlıyor...


İşte Tamer Heper'in o yazısı:

'Üç bloklu bir siteyiz, kat irtifakı kurulu ama biz kat mülkiyetine geçme arzusundayız. Kat irtifakından kat mülkiyetine nasıl geçilir. Kat irtifakı varken Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanır mı İ.S.

Bir binada veya bir sitede kat irtifakı kurulu ise kat mülkiyetine geçmek için tüm kat irtifakı sahiplerinin talepte bulunması gerekir. Talebin yanında binaya ait proje, yönetim planı ve iskan izninin ibrazı gerekir. Kat irtifakı kurulurken yönetim planı da istenildiğinden büyük ihtimalle tapu dairesinde yönetim planı bulunacağından diğer iki eksiklik tamamlanmalıdır. Bunların içinde talepte bulunurken asıl dikkat edeceğiniz belge iskan iznidir. Zira bir binada kat mülkiyeti kurulmamış, kat irtifakı şeklinde kullanılmakta ise benim aklıma ilk gelen bu yerde projeye aykırılık bulunduğudur. Zira kat mülkiyeti kurulmasının karşısındaki en büyük engel, projeye aykırı inşaattır ki bu halde iskan izni alınamaz ve kat mülkiyetine geçilemez. Bu hususlar tamam ise sizlerin müracaatı üzerine kat mülkiyetine geçilir.  

Kat irtifakı bulunan bir binada Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanmaz mı Bunun şartı var: Bina tamamlanmış olacak ve üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanacak. Bu halde Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanır. Zaten bu nedenle de kat irtifakı halinde binayı kullanmaktan herkes memnundur. Zira projeye aykırılıktan dolayı bina ve daireler büyütülmüştür, bu herkesin işine gelir, kat mülkiyeti mevzuatı da uygulanmaktadır, o halde niye kat mülkiyetine geçilsin Bu sonuca bir hata nedeni ile varıldı. Hata şu: Kanun ilk çıktığında belli süre içinde kat mülkiyetine geçilmemesi halinde kat irtifak kaydının kendiliğinden tapu müdürlüğünce silineceği hükmü vardı. Sonradan binaların denetlenmesinin ve tapuya iş yüklenmesinin önüne geçmek için bu hüküm kaldırıldı. Dolayısı ile projeye aykırı binaların kullanılmasının önü açıldı, işte hata bu maddenin değiştirilmesidir.'

Tamer Heper/Posta