Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Seri No: 33!

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Seri No: 33!Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Seri No: 33, 31349 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğ ile 2021 yılında uygulanacak emlak vergisi oranları belli oldu.


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Seri No: 33, 31349 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan yeni tebliğ ile 2021 yılında uygulanacak Katma Değer Vergisi 18.900 TL olarak belirlendi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 33)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün sekizinci paragrafında yer alan “2020 yılı için 17.300 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2021 yılı için 18.900 TL” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.