Kayakapı Projesi tüm hızıyla devam ediyor!

Kayakapı Projesi tüm hızıyla devam ediyor!

Kapadokya bölgesinin en önemli merkezi konumundaki Ürgüp ilçesinde, Kayakapı Mahallesinin 100 yıl öncesi kültür ve sanat hayatının yeniden canlandırılması amacıyla başlatılan proje halen devam ediyor


 

Kayakapı Projesi Basın Sorumlusu Oğuz Özdem yaptığı açıklamada, 2002 yılında Magıc Life tarafından başlanılan Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevreyi Koruma ve Canlandırma Projesi'nin, Kapadokya bölgesinin kültürel gelişiminin tüm gerekleri ile ortaya konulabileceği dünyanın örnek projesi olduğunu belirtti.   Toplam 270 dönümlük bir araziyi kapsayan Kayakapı Mahallesi'nin 1969 yılında yaşanan afet nedeniyle boşaltılarak bu alandaki yaşayan vatandaşların farklı bir alana taşındığını belirten Özdem, 1985 yılında UNESCO'nun dünya kültür mirasına dahil edilmesiyle birlikte "Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Alanları" içerisinde değerlendirilerek koruma şemsiyesi altına girdiğini vurguladı.   Kapadokya bölgesinde belirli bir alan içerisinde Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinin sosyal, kültürel ve tarihsel birikimine sahip tek merkez olma özelliğindeki Kayakapı Mahallesi'nde, 421 değişik nitelikteki yapının bulunduğuna işaret eden Özdem, uygulanan proje ile bölgenin tarihi yapıları, kentsel dokusu, doğal alanlarıyla birlikte bir çevre mirası olarak korunması ve kültür turizm değerinin ağırlıklı olarak işlevsel hale getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Özdem, Kayakapı Mahallesi'nde halen uygulanan projenin salt turizm konaklaması anlamında değerlendirilemeyeceğini ifade ederek şöyle konuştu;   "Uzun soluklu bir proje olarak değerlendirilen dünyanın kendi çapında tek örnek projesi konumundaki Ürgüp Kayakapı projesi salt turizm konaklaması olarak değerlendirilmemesi gerekir. Proje kapsamında bu alandaki mekanların bir bölümü doğal müze olarak değerlendirilecek. Diğer yanda da geçmişten günümüze kadar gelen geleneksel el sanatlarımızın yaşatılacağı bir kapsamda değerlendirileceği için ise model bir proje. Kapadokya turizminin kendi kültürel ve tarihsel değerlerine bağlı kalınarak gelişimini de sürdürülebilir konuma getirecek Kayakapı Mahallesi Projesi, bölge turizminin geleceği açısından da ciddi bir önem taşıyor."   Özdem, proje ile Kapadokya bölgesinin en az 100 yıl öncesi konumuna geri döndürülmesinin hedeflendiğini de dile getirerek, "Kapadokya bölgesinin insan yaşamının tüm yönleriyle şekillendiği ve ayakta kalabilen ender merkezlerinden biri konumundaki Kayakapı Mahallesi, fonksiyonel açıdan sadece Kapadokya turizmi açısından değil, Türk turizmi açısından da ciddi ivmelerin geliştirilebileceği bir yapı ortaya koyuyor.Bu alanda geçmiş yeniden hayat bulacak. Bölge insanı ile de kucaklaşacak proje, kültür turizm ölçeğinde yeni düşüncelerin daha farklı şekilde ele alınabileceğini de ortaya koyması açısından oldukça önemli. Bölgede kültür turizmi anlatılmayacak, aynı zamanda yaşanabilecek. Bu yaşantının bile bu alanda ortaya konulması projenin hedeflerini göstermesi açısından oldukça önem taşıyor." dedi.   Özdem, Kayakapı Mahallesi'nin UNESCO tarafından ülkemizde desteklenen bir proje niteliğinde bulunduğunu da belirterek, bölgede bulunan kaya kilisesinin UNESCO tarafından bağışlanan 55 bin Avro'luk destekle onarımının yapıldığını ve UNESCO'nun projeyi hayata geçirmeye çalışan firmanın logosunu kullanmaya izin verdiği ülkemizin sayılı birimleri arasında yer aldığını kaydetti. Akşam