Kayın Ahşap Mobilya Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kayın Ahşap Mobilya Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Kayın Ahşap Mobilya Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kayın Ahşap Mobilya Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Yasin Başat tarafından kuruldu.


Kayın Ahşap Mobilya Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Yasin Başat tarafından kuruldu.

Kayın Ahşap Mobilya Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Şirket Her türlü kamu, gerçek ve tüzel kişi ve kurumlara ait, Kongre, kültür ve Sanat Merkezleri, Otel, rezidans, sinema, tiyatro, üniversite, Lokal v.b. yerlerin inşaatını, dekorasyonunu, akustik dekorasyon işlerini yapar, yaptırır. 2- Dekorasyon işleri ile ilgili her türlü mal, malzeme, yardımcı ve yedek parça v.b. ürünlerin alım-satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapar, yaptırır. 3- Şirket her türlü mobilya ve dekorasyon malzemeleri ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları her türlü mutfak dolapları ve mutfak ve banyo dekorasyon işlerini, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa, sandalye ve her türlü mobilya imalatı alımı satımı pazarlaması ithalat ve ihracatını yapar. 4- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merpen, ahşap merpen korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün, imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım, satımını yapar ve yaptırır. 5- Şirket her türlü mobilya cila malzemelerinin alım, satımını yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar, yaptırır. 6- Yurtiçinde ve yurtdışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin stantlarını yapar, yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapar, yaptırır. 7- Şirket her türlü mobilya imalatı için gerekli olan orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapar, yaptırır. 8- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapar. 9- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Şirket yukarıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak için. a. Şirket Konusu ile ilgili ticaret yapabilir, mağazalar, marketler zinciri kurabilir, Mümessillik ve temsilcilikler alabilir veya verebilir. b. Şirket için lüzum gösteren taşıtları (Gemiler dahil) alabilir, devir edebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. c. Şirket konuları ile ilgili Yurt İçinde ve Yurt Dışında mümessillik, distribütörlük, yapabilir. Ardiye, özel antrepo, özel depo işletmeciliği ile iştigal edebilir. İhalelere ve konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. d. Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. e. Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. f. Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı knowhow, izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ait olanların devrini alabilir. g. Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir. h. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul iktisap edebilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerini ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve Gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fek edebilir. ı. Yatırım, işletmecilik, ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapar, Şirket yukarıda sayılanlar dışında konusu ile ilgili başka işler de yapmak istediği takdirde, Ortaklar Kurulunca karar alınıp tescil ve ilan edildikten sonra bu işlerle iştigal edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Adres: İkitelli OSB Mah. Keresticiler 8.Blk. No:21 BAŞAKŞEHİR