Kayseri Kent Konseyi'nde seçimler tamamlandı!

Kayseri Kent Konseyi'nde seçimler tamamlandı! Kayseri Kent Konseyi'nde seçimler tamamlandı!

Kayseri Kent Konseyi'nin bir süre önce yaptığı genel kurulla göreve gelen Yürütme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yürütme kurulu içindeki seçimler yapılarak çalışma grupları belirlendi.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Hakan Mahiroğlu başkanlığında toplandı. Kent Konseyi Başkanı Mahiroğlu toplantıyı açarken genel kurulda kendisine gösterilen teveccühten dolayı bir kez daha teşekkür etti. Yürütme Kurulu Toplantısında ilk olarak Genel Sekreterlik seçimi yapıldı. Kent Konseyi Genel Sekreterliğine oybirliği ile Btiyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan seçildi. Kent Konseyi Yazmanı KAYİMDER Başkanı Ali Aydın olurken, Kent Konseyi Sözcülüğüne Mimarlar Odası Başkanı Eda Velibaşoğlu getirildi. 


Toplantıda daha sonra çalışma grupları oluşturuldu. Görüşmeler sonucu Kent Konseyi çalışma gruplarının: Ticaret ve Sanayi Çalışma Grubu, Kentsel Planlama ve Konut Çalışma Grubu. Aletler ve Kriz Çalışma Grubu, Spor Çalışma Grubu, Engelliler ve Sosyal Dayanışma Çalışma Grubu, Kültür, Sanat ve Turizm Çalışma Grubu, Sağlık. Gıda ve Çevre Çalışma Grubu ile Eğilim Çalışma Grubu şeklinde oluşmasına karar verildi


Anayurt

pus