Kayseri Melikgazi Belediyesi'nden satılık 33 konut!

Kayseri Melikgazi Belediyesi'nden satılık 33 konut!Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı, Kayseri ili, Melikgazi ilçesinde yer alan 33 adet konutu satıyor...


Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı tarafından, Kayseri ili, Melikgazi ilçesinde yer alan 33 adet konut satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 3 Ağustos tarihinde saat 16:00'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 03 Ağustos 2021 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır. 

Kayseri Melikgazi Belediyesi

1. İhale 03 Ağustos 2021 Salı günü saat 16.00’da Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.

2. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.         

Kayseri Melikgazi Belediyesi

3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.