Kayseri OSB hizmet binası taşındı!

Kayseri OSB hizmet binası taşındı!

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü hizmet binası riskli yapı olduğundan tahliye edildi. Yeni hizmet binasının yapımı hızla süren müdürlük, geçici olarak Kayseri OSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi – METEM – alanı içerisinde yer alan “Öğrenci Yurdu Binası”nın 1. Katında hizmet verecek.


Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü hizmet binası riskli yapı olduğundan tahliye edildi. Yeni hizmet binasının yapımı hızla süren müdürlük, geçici olarak Kayseri OSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi – METEM – alanı içerisinde yer alan “Öğrenci Yurdu Binası”nın 1. Katında hizmet verecek.


Riskli olduğu kesinleşmişti Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tehlikeli yapı olarak gördüğü Kayseri OSB hizmet binasının yıktırılmasını istemişti. Belediye tarafından gönderilen tebligatta, “Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi. Organize Bölge Müd 11. Cad. No 9 parselde yer alan yapıyla ilgili; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun hükümlerine göre; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Tarafından tespiti yapılıp, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde "Riskli Yapı" olduğu tespit edilmiştir. Tapu Kütüğü Beyanlar Hanesine "Riskli Yapı" belirtmesi konulmuş, bu durum Melikgazi Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 11.11.2015 tarih ve 36175 sayılı yazısı ile maliklere tebliğ edilmiştir. Bahse konu yasada belirtilen riskli yapıların tespitine süresi içerisinde tarafınızdan herhangi bir itirazın yapılmadığı görülmüş ve tespit kesinleşmiştir.  6306 sayılı Kanun 5. maddesinin 3. fıkrası gereğince; tarafınıza bu tebligatın ulaştığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde tespiti yapılan riskli yapıyı yıktırmanız: eğer ki malik olduğunuz bu yapılar içerisinde kiracı veya diğer hak sahipleri bulunuyorsa riskli yapının tahliye edilmesi için bu kişilere bildirimde bulunup, bilgi vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde tespiti yapılan ve riskli olduğu kesinleşen yapının idari makamlar tarafından yıktırılacağı; ayrıca riskli yapıların tahliye ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında idarece veya müdürlükçe tutanak tutulacağı ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı ihtar olunur.” 


Ek süre istendi 


Yaşanan bu gelişmelerin ardından Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından gönderilen tebligatın süresinin az olmasından dolayı ek süre istenmişti. OSB yönetimi mevcut hizmet binasının Kayseri sanayicisine yakışmayan bir yapı olduğunu defalarca dile getirmişti. Binanın sağlamlaştırılarak da kullanılabileceği konuşulurken, böyle bir durumda maliyetin neredeyse yeni yapılacak bir hizmet binasına denk gelmesinden dolayı sıcak bakılmıyordu. Yeni idari bina inşaatı sürüyor Yeni idari hizmet binasının inşaatı ise Sanayi Merkez Camii yanındaki alanda başlatılırken, çevreci ve fonksiyonel bir yapı ile tasarlandığı bildirildi.  15 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan ve 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanan proje içerisinde idari ve teknik ofisler, 600 kişilik konferans salonu, kapalı ve açık otopark, stüdyo, yeşil alanlar, yemekhane, dinlenme alanları yer alacak. 


OSB geçici hizmet binasına taşındı 


Kayseri OSB yönetimi bu gelişmeler üzerine geçici bir hizmet binasına taşınmanın arayışına girdi. Yeni hizmet binasının yapımı hızla süren müdürlük, geçici olarak Kayseri OSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi – METEM – alanı içerisinde yer alan “Öğrenci Yurdu Binası”nın 1. Katında hizmet vermeye karar verdi. OSB yönetimi üyelerine gönderdiği yazıyla da geçici ve yeni hizmet binası ile ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı:


 “Bölgemizde faaliyet gösteren tüm üyelerimize / sanayicilerimize; mevcut hizmet binamız ve yeni inşa edilmekte olan hizmet binamızla ilgili olarak 20 Eylül 2016 tarih ve 01-122 / 069513 sayılı yazı ile detaylı bir bilgilendirme yapılmıştır. Özetle; Melikgazi Belediyesi-Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün 29.07.2016 tarih ve 84200147/1614 sayılı yazısı üzerine “mevcut eski hizmet binamız “;  “ Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik” ve  “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” 


Hükümlerine Göre;  “ Riskli yapı olduğundan, tahliye edilmesi  ve yıkılmasının gerekli” olduğu, Tebliğ tarihinden itibaren “ 90 gün “ içerisinde,  söz konusu “Riskli yapının tahliye edilmesi ve yıktırılması”, Aksi takdirde, tespiti yapılan riskli yapılar ve riskli olduğu kesinleşen yapının idari makamlar tarafından yıktırılacağı, Riskli yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerini engelleyenler hakkında idarece ve müdürlükçe Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı “ ihtar olunur “ 


Açıklamaları  üzerine;             


Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü  olarak; aşağıda belirtilen yeni adresinde faaliyetine devam edecektir.       


Bölge Müdürlüğümüzün “Geçici “   Yeni Adresi: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 9.Cd. No:3 Melikgazi / KAYSERİ ( Kayseri OSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi – METEM – alanı içerisinde yer alan “  Öğrenci  Yurdu Binası”nın 1. Katı, Raylı sistem son durak ile önceki durak arasındaki OSB girişi ) Durumu siz kıymetli üyelerimizin / sanayicilerimizin bilgisine sunar, bol ve bereketli kazançlar dileriz.”  


Kayseri Gündem