Kayseri Şeker Fabrikası arazisinin imara açılması için çalışmalar sürüyor!

Kayseri Şeker Fabrikası arazisinin imara açılması için çalışmalar sürüyor! Kayseri Şeker Fabrikası arazisinin imara açılması için çalışmalar sürüyor!

Kayseri Şeker Pancarı Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "Kayseri Şeker Fabrikası'nın taşınması sözkonusu değil. İmara açılmasıyla ilgili bir çalışma var. Bunu da Büyükşehir Belediyesi Meclisi ile görüşerek, çözeceğimizi ümit ediyorum" dedi...


Kayseri Şeker Pancarı Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "Kayseri Şeker Fabrikası'nın taşınması sözkonusu değil. İmara açılmasıyla ilgili bir çalışma var. Bunu da Büyükşehir Belediyesi Meclisi ile görüşerek, istişare ederek çözeceğimizi ümit ediyorum" dedi. 


Akay, yaptığı açıklamasında, Kayseri Şeker Fabrikasının en önemli konularının başında imar konusunun geldiğini ifade ederek, "Biz göreve geldiğimizden beri bu konunun içindeyiz. Geçen sene Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir imar değişikliği teklifi kabul edildi, onaylandı ve yürürlüğe girdi. Ama imar çalışmasının geçmişi var. İmar çalışması 2004 yılında başlamış. Kayseri'de Şeker Fabrikasını ilgilendiren imar çalışması 2004 yılında başlamış. 2006 yılında Şeker Fabrikasının arazisinin 900 küsür dönümü Kayseri Büyükşehir Belediyesine, 500 küsür dönümü de Kocasinan Belediyesine tapularıyla beraber devredilmiş. Bu imar çalışmasının karşılığı olarak devredilmiş. O zamanki yönetimle belediyeler, oturup konuşmuşlar, anlaşmışlar ve böyle bir uygulama yapmışlar. Ancak bu İmar Kanununun 18. maddesine göre değil, 15 ve 16. maddesine göre yapılmış. Yani 1 lira bedelle devredilmiş. Geri dönüşüm biraz zor olsun diye. 18. maddeye göre olsa, daha farklı haklarımız var ama 15 ve 16'ya göre yapılınca haklarımız biraz sınırlı oluyor. Tapuları ile birlikte devredilmiş. Sonra Kayseri'de birileri çıkmış, dava açmış ve bu imar planı iptal edilmiş" ifadelerini kullandı.

 

Pancar Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, daha sonraki gelişmeleri ise şöyle anlattı: "Sonra bir daha imar planı yapılmış, o da iptal edilmiş. Bu iptaller hep tarım arazisi olma vasfını koruması için yapılmış. 

Yani Tarım Bakanlığı, bu arazilerin tarım vasfını kaybetmediği kanaatinde. Bu konuda, tarım arazisi dışına çıkarılması yönünde karar vermemiş. Tabii böyle olunca da mahkeme iptal etmiş. Şimdi gelinen noktada, geçen sene Büyükşehir Belediye Meclisinden yeni bir imar planı çıktı. Buna şimdiye kadar bir itiraz çıkmadı. Daha önce itiraz edenler etmediler ya da farklı kişiler getirildi. Tabi bizim açımızdan baktığımız zaman birtakım problemler var. Birincisi plansız olması oradaki binalar açısından sıkıntı oluşturdu. Sanayi sahası olarak imara girmiş oluyor. Bizim oradaki arazideki binaların tamamı, fabrika binası da dahil ruhsatsız. Tabii çevreyle ilgili geçmişten kaynaklanan eksiklikler de var. Bir taraftan işin bu tarafı da var. Diğer taraftan da fabrika sahası imarlı hale geliyor, konut alanları oluşuyor, sanayi alanı, ticaret, alış veriş merkezi alanı oluşuyor, buna benzer şeyler oluyor. 

Bunları değerlendirerek fabrikaya gelir sağlamak imkanı da var.Tabii ne kadar bu anlayışla yapıldı bunlar geçmişte onun bilmiyorum. Ama şimdi en azından bu anlayışla yapılma imkanı var. Bu konuda geçenlerde Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonunda bir karar alındığını arkadaşlar tespit etmişler. Bizim Şekertepeevler bölgesinin imara açılmasıyla ilgili. Biz buna itiraz ettik. Sadece o noktasına itiraz ettik. Komisyon bunu Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşımış. Oy çokluğuyla bizim talebimizi reddetmiş. Bu konularda Kayseri Şeker Fabrikası'nın mahkemeye müracaat hakkı her zaman var. Henüz bu hak ortadan kalkmış değil. Ama biz işlerimizi hislerle yapan insanlar değiliz. Bir akıl çerçevesinde ve mantıklı olarak gitmeye çalışıyoruz. Kanunlar, kurallar çerçevesinde olduğu kadar ama aynı zamanda mantık çerçevesinde akıl çerçevesinde gitmeye çalışıyoruz. Kayserinin geleceğine zarar vermek gibi bir düşüncemiz de yok. Yani burada bir dava açılması, oranın bütün işini 15-20 sene kilitleyeceği yönünde hukukçularımızın görüşü bu şekilde. Bunu da şu an için çok uygun bulmuyoruz." 


Kayseri Şeker Fabrikası'nın arazisinin yeşil alan olduğunu ve kimseye bir rahatsızlığı bulunmadığını vurgulayan Akay, "Herkesin çiftçiyi rahatsız edecek söylemlerden uzak durması, kaçınması lazım. Bu tür davranışlar, kimseye fayda sağlamaz. Kayseri Şeker Fabrikası arazisi konusu gündemde olan bir konu ama bu yine belediye yöneticileriyle uyum içerisinde görüşülerek, çözüm üretilir kanaatindeyim. Bu konudaki ümidimi henüz kaybetmiş değilim. Olmasa da ne yapalım, şeriatin kestiği parmak acımız. Biz oranın ortaklarının, çiftçinin haklarını korumak noktasında gereken iradeyi ortaya koyacağımızı her zaman söylüyoruz. Bu sözümüzün arkasında da dururuz. Ama isteriz ki bunlar hep güzellik içerisinde, makul ve mantıklı bir şekilde çözülür. Kayseri Şeker'in oradan taşınması gibi bir gündemimiz yok. Çiftçinin gündeminde yok. Bizim gündemimizde olsaydı, bu yıl 20 milyon liranın üzerindeki yatırımı yapmazdık. Orası yeniden inşa ediliyor. Yeniden çiçek gibi bir hale getiriliyor" ifadelerini kullandı.


Deniz Postası Gazetesi