Kayseri Şeker Fabrikası Bayrampaşa'daki arsalarını 225 milyon TL'ye satıyor!

Kayseri Şeker Fabrikası Bayrampaşa'daki arsalarını 225 milyon TL'ye satıyor! Kayseri Şeker Fabrikası Bayrampaşa'daki arsalarını 225 milyon TL'ye satıyor!

İstanbul Bayrampaşa, Kartaltepe mevkinde bulunan 44.038 metrekare ve tapuda ticaret + hizmet merkezi olarak geçen arsalar, Kayseri Şeker Fabrikası'ndan 24 Mart 2015 günü kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılıyor.İstanbul, Bayrampaşa ilçesi, Sağmalcılar Köyü; Kartaltepe mevki, 5/2 pafta, 13664.124.125 nolu parselde kayıtlı 44.038 metrekare ve tapuda ticaret + hizmet merkezi olarak geçen arsalar; kapalı zarf usulüyle teklif alınarak, en yüksek teklifi veren ilk 6 firmaya ihale usulü ile satılacaktır.


1.Kapalı teklif mektupları 24 Mart 2015 günü mesai saati bitimine (17:30) kadar Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş Osman Kavuncu Caddesi 7 kilometre Kocasinan / Kayseri adresi Haberleşme Servisi'ne teslim edilecektir. 


2..Kapalı teklifler ihale komisyonunca, 25 Mart 2015 günü saat 14:00'de Kayseri Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş Osman Kavuncu Caddesi 7 kilometre Kocasinan / Kayseri adresinde bulunan Genel Müdürlük ofis binasında isteklilerin veya temsile yetki verilenlerin huzurunda açılacak ve ihale edilecektir. 


3.Gayrimenkullerin tamamı için muhammen peşin satış bedeli 225 milyon TL'dir.


4.Muhammen bedelin yüzde 3'ü oranındaki geçici teminat tutarı (6.750.000 TL), Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş'nin Halk Bankası TR 390001200949200010000264 IBAN numaralı hesabına TL, USD, EURO cinsinden nakit olarak yatırabileceği gibi teminat mektubu olarak da verilebilir. Geçici teminat vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.


5.İhale ile ilgili teknik şartname, tapu bilgileri, imar durumu, kroki v.s. gibi dökümanlar şirketin internet sitesi www.kayseriseker.com.tr adresinden temin edilebilir.


6.Şirket, Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir ve ihalenin yapılıp yapılmamasında veya dilediğine verilmesinde tamamen serbesttir.