İhlas Gazetecilik Yenibosna'daki binasını 6 milyon TL'ye satıyor!

İhlas Gazetecilik Yenibosna'daki binasını 6 milyon TL'ye satıyor!

İhlas Holding'e bağlı İhlas Gazetecilik A.Ş, Bahçelievler Yenibosna'daki binasının 6 milyon TL bedelle satılmasına karar verdi. Satılması karar verilen binayı İhlas Holding aldı...
İhlas Gazetecilik A.Ş'nin açıklaması şu şekilde;


Yönetim Kurulumuzun bugün (04.03.2013) yapılan toplantısında,


İhlas Gazetecilik A.Ş. aktifimizde kayıtlı olan; İstanbul İli, Bahçelievler  İlçesi Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 ,  24 Pafta, Parsel No: 10913'de kayıtlı 9 nolu bağımsız bölümün satılmasına karar verilmiştir.


Satış bedeli Reel Değerleme Gayrimenkul - Fizibilite -Proje Şirketi tarafından hazırlanmış olan değerleme raporunda 6.000.000,-TL olarak tespit edilmiştir. 

Satış tutarı olarak tespit edilen, 6.000.000,- TL nın 600.000,-TL sı peşin olarak bakiyenin ise 600.000,-TL lık taksitler halinde 9 ayda ödenmesine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 41 sayılı Tebliği uyarınca; Reel Değerleme Gayrimenkul - Fizibilite -Proje Şirketi tarafından İhlas Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu'na verilen 01.03.2013 tarihli Değerleme Raporunun sonuç bölümünde;

"Değeri 6.000.000 TL tespit ve takdir edilen İhlas Gazetecilik A.Ş.nin sahip olduğu İstanbul İli Bahçelievler İlçesi 24 pafta 10913 parseldeki 9 nolu bağımsız bölümün İhlas Holding A.Ş.'ye  600.000,-TL peşin, Nisan 2013 den itibaren aylık 600.000,- TL taksitlerle toplam 6.000.000,-TL'ye satışı adil ve makul görülmektedir" denilmektedir.