08 / 08 / 2022

Kazlıçeşme Mensucat Fabrikası arazisi kamulaştırılıyor!

Kazlıçeşme Mensucat Fabrikası arazisi kamulaştırılıyor!

Marmaray tünel demiryolu için Kazlıçeşme ’ deki eski Mensucat Fabrikası’nın arazisi kamulaştırılacak. İBB söz konusu arazinin ticaret alanı olarak düzenlenmesi reddettiAvrupa ile Asya’yı deniz altından bağlayan  Marmaray  tünel demiryolu için “hayati önem” taşıyan, Kazlıçeşme’deki eski Mensucat Fabrikası’nın arazisi kamulaştırılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu arazinin ticaret alanı olarak düzenlenmesini reddetti.


İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Marmaray’ın başlangıç noktasını oluşturan, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, 778 adada yer alan  Ulaşım Transfer İstasyonu ve Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifini görüştü. Söz konusu arazinin bir kısmının ticaret alanı olarak düzenlenmesini öngören teklif, Belediye Meclisi tarafından şu gerekçe ile oybirliğiyle reddedildi:


“Teklife konu alanın Marmaray Yenikapı İstasyonu’na komşu olması ve gelecekte bu alanın ulaşım ihtiyaçları açısından hayati önem taşıdığından, ticaret alanı olarak düzenlenmesi önerilen alanın kamulaştırılarak kamuya kazandırılmasına dönük gereken çalışmaların yapılması için müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.”


Kilim grubunun arazisi

Söz konusu arazi yaklaşık 50 bin metrekare ve 35 parselden meydana geliyor. Arazinin yaklaşık 5 bin 500 metrekaresi çeşitli kurum ve şahıslara ait. Asıl büyük bölümü oluşturan 45 bin metrekarelik kısmı ise Yenitekstil Mensucat Fabrikası A.Ş.’ye ait. Söz konusu şirket, tekstil sektörünün önemli isimlerinden Kilim Group’a ait. Şirketin yönetim kurulu başkanı ise Şükrü Kilimci.


Yurt Gazetesi