25 / 09 / 2022

KC Yalıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

KC Yalıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

KC Yalıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kadir Şahin tarafından 50 bin TL sermaye ile 10 Ağustos 'ta Beykoz, Çengeldere Mahallesi, Çengeldere Caddesi 'nde kuruldu.KC Yalıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kadir Şahin tarafından 50 bin TL sermaye ile 10 Ağustos'ta Beykoz, Çengeldere Mahallesi, Çengeldere Caddesi'nde kuruldu.


KC Yalıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;  1- İzolasyon, yapı, inşaat ve dekorasyon konuları ile ilgili olarak;  a. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara dış cephe ve çatı izolasyonu, çatı iskeleti ve çatı kaplama işleri  yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. Prekast, GRC vb. kaplama malzemeleri ile dilatasyon malzemelerinin imalatını , iç ve dış  ticaretini ve uygulamasını yapmak ve yaptırmak. Keza her türlü zemin kaplama malzemelerinin  imalatını , iç ve dış  ticaretini ve uygulamasını yapmak ve yaptırmak. Zemin hazırlama iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak.  b. Her türlü binaların nem, ısı, ses, titreşim, su ve benzeri her türlü yalıtım malzemelerinin imalatı, iç ve dış ticaretini ve uygulamasını yapmak, yaptırmak. c. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar  almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. d. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, satmak ve kiraya vermek. e.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. f.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. g. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. h. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak ı. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak, cephe kaplaması, prekast ve izolasyon işleri yapmak j. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. k. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.  l.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan- kartonpiyer,  fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı işlerini ve gerektiğinde tadilat işlerini yapmak.  m. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik,  teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan,  proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler  yapmak, bununla  ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.n. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi  şerit    haritalarının yapımı, parselasyon planlarının yapımı. o.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. p.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.  r.  Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa  tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri,   mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek;  bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek iç ve dış  dekorasyon, restorasyon ve tadilat işlerini yapmak, yaptırmak. Gayrimenkuller üzerine  irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2- Peyzaj işleri ile ilgili olarak :  a. Seralar kurabilir, bu seralarda çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirebilir.  b. Fide, fidan,  tohum, yem ve katkı maddelerinin üretimini yapabilir.  c. Toprak alım ve satımını yapabilir.  d. Yurt içinde ve yurt dışında bahçe ve yeşil alan dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapabilir, yaptırabilir. Bu  konuda kullanılan malzemelerin   alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir ve düzenleme kapsamı içinde proje  hazırlayabilir, hazırlatabilir, etüd yapabilir, yaptırabilir, bu konularda danışmanlık hizmetleri verebilir.  e. Her türlü iç ve dış mekan süs bitkileri, kesme ve saksı çiçekleri üretebilir, iç ve dış ticaretini yapabilir. Peyzaj projeleri,  sulama projeleri, şelale projeleri gibi mesleki projeleri yapabilir, yaptırabilir.

Geri Dön