Keçetest Muayene Ölçüm ve Kontrol Mühendislik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Keçetest Muayene Ölçüm ve Kontrol Mühendislik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Keçetest Muayene Ölçüm ve Kontrol Mühendislik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Keçetest Muayene Ölçüm ve Kontrol Mühendislik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Gaziosmanpaşa'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Kamil Sayıcı ve Yusuf Sayıcı ortaklığında kuruldu.Keçetest Muayene Ölçüm ve Kontrol Mühendislik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Gaziosmanpaşa'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Kamil Sayıcı ve Yusuf Sayıcı ortaklığında kuruldu.


Keçetest Muayene Ölçüm ve Kontrol Mühendislik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi konusu: 

Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetleri jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topoğrafya hizmetleri ile yol, kadastro, topoğrafik vb. haritaların hazırlanması Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri maden yatağı, yer altı toprak oluşumu, vb. hizmetler petrol ve doğalgaz için olanlar hariç Petrol ve doğalgaz çıkarım projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri Mühendislik danışmanlık hizmetleri bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç iş güvenliği ve kontrol hizmetleri mühendislik faliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık hizmetleri. Sirket,Is güvenligi konusunda isçi ve yöneticilere egitim ve seminerler vermek, insan kaynakları, kariyer edindirme nitelikli is gücü yetistirilmesi amacına yönelik egitimler verebilir. Sirket; Insaat , elektrik, mekanik tesisat konularında proje müsavirligi uygulama ve danısmanlık yapabilir. Is güvenligi konusunda danısmanlık, plan proje ve taahütte bulunabilir, bu konularla ilgili bilirkisilik yapabilir. Sirket, Makina ve ekipmanları, tesisatlar ile ilgili is ekipmanları yönetmeliklerine, ulusal ve uluslararası mevzuat, direktif, standartlar çercevesinde her türlü ölçüm analiz, muayene, gözetim, danısmanlık ve test hizmetlerini saglayabilir. Bunlarla ilgili; fizibilite ve gelistirme hizmetleri, periyodik muayeneleri, projelendirilmesi, proje revizyonlarını gerçeklestirilmesi ve proje onaylarını gerçeklestirilmesini saglayabilir. Kurulusu sırasında veya sonradan yönetime ve denetime katılabilir yurt içinde ve yurt dısında açılacak ihalelere kendi adına veya ortak girisim grubu olarak teklif verebilir. Önceden pay sahibi olsun veya olmasın her tür isletmelerin sermaye artırımına katılabilir. Bankalar yada diger mali kuruluslardan alacagı veya üçüncü kisilerce alınacak kredilerin, resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya tümü ile kalkması belirli kosulların gerçeklesmesine baglanan vergi ve resimler ile resmi ve özel kisilerle ilgili sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi için taahhüt ve kefalette bulunabilir. Sahibi bulundugu her türlü menkul degerleri ipotek verebilir,karsılıgında rehin ve ipotek dahil her türlü teminat alabilir. Sirket, Kaldırma ve iletme makinaları, basınçlı kaplar, kazan dairesi ve ısı merkezi, elektriksel teknik ölçümler,topraklama ölçümleri, paratoner, elektrik panosu, katodik koruma ölçümleri, jeneratör kontrolleri, elektrik tesisatı uygunluk kontrolleri ve tahribatsız muayene hizmetlerinin periyodik muayeneleri gerçeklestirebilir. Sirket, çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat, direktif, standartlar çercevesinde, sıvı ve gaz atıkların emisyon ve degerlendirmeleri ölçümleri ve hava kalitesi, su ve atık su kalitesi ve su ürünleri, tehlikeli atık ve tıbbi atıkların her türlü ölçüm analiz ve test hizmetlerini saglamak, fizibilite, gözetim, analiz etüd ve gelistirme hizmetleri, emisyon ve degerlendirme raporlarının hazırlanması, çevresel etki degerlendirme raporlarının hazırlanması endüstriyel tesis ve isletmelerin çevre izin ve lisans islemlerinin gerçeklestirilmesini saglayabilir. Sirket, is saglıgı ve güvenligi ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat direktif standartları çercevesinde her türlü ölçüm, gözetim analiz ve test hizmetlerini saglayabilir fizibilite, analiz, etüd ve gelistirme hizmetlerini sunabilir. Sirket, isçi ve çevre saglıgı konularında ulusal ve uluslararası mevzuatlar dogrultusunda görültü, radyasyon, sıcaklık, stres sürekli ölçümlere uygun diger fiziksel biyolojik ve kimyasal parametrelerin yerinde On-line (monitoring) ölçüm ve analiz edecek istasyonların kurularak izlenmesi ve raporlanmasını gerçeklestirebilir. Sirket, her türlü makine ve sistemi kullanıma hazır hale getirme, personeli makinenin kullanımına Sayfa 2/5 hazırlama ve egitim verebilir. Sertifikalandırmak, projelendirmek, sertifika veren firmalar ile ortak çözümler üretebilir. Sirket 3-4-5 no`lu bentte yazılı konularda faaliyet gösteren veya faaliyet gösterecek olan yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kisilerle her türlü nitelikte ortaklık kurabilir ve bu konularda faaliyette bulunan her tür ticari isletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya bu konularda dogrudan dogruya kendi adına isletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir. Sirket, yeni yatırım alanları bulmak amacıyla proje gelistirme çalısmaları yapabilir, gelistirdigi projelerle teknik bilgi ve teknolojiyi katıldıgı veya katılmadıgı isletmelere ivazlı veya ivazsız olarak devredebilir. Sirket, isbirligi yaptıgı yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kisilerle mali sorumlulugu yüklenme ve bölüsme esaslarını belirten anlasmalar yapabilir. Sirket, yukarıda sayılanlardan baska ilerde yararlı olacagı anlasılan baska islere de girismek istedigi taktirde esas sözlesmede degisiklik yapabilir.


Adres:Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1105.Sk.No:19 A GAZİOSMANPAŞA