Kemer Country'deki bazı alanların imar planı askıya çıktı!

Kemer Country'deki bazı alanların imar planı askıya çıktı! Kemer Country'deki bazı alanların imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi Kemer Country Yerleşkesi İçinde Yer Alan Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı askıya çıktı.


Çevre  Şehircilik Bakanlığı'nın 05.09.2019 tarih ve E.206567 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi Kemer Country yerleşkesi içinde yer alan 380,393,410,386,412,418,439,457,1513,1516,1652,1664,1665,1666,1667 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin yapılan itirazlar ve plana ilişkin alınan Mahkeme Kararları doğrultusunda alan bütününde, 39008 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 39009 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(d) ve 8(g) madde hükümleri uyarınca 05.09.2019 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 18.09.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın