Kemer'de 5.8 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Kemer'de 5.8 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Kemer'de 5.8 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Kemer Satış Memurluğu, Antalya Kemer'de bulunan gayrimenkulu satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulun toplam bedeli 5 milyon 828 bin 51 TL olarak belirlendi.T.C. KEMER (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 


2014/4 SATIŞ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : 

Antalya İli Kemer İlçesi Çamyuva Mahallesi 2003 parselde kayıtlı tarladır. Taşınmaz Toros Dağlarının eteklerinde, yoğun olarak tercih edilen turizm bölgesi olan Antalya İli Kemer İlçesi Çamyuva Mahallesinde yıldızlı konaklama tesislerine, yerli ve yabancılara ait villaların bulunduğu bölgelere ve denize 1.500 m. yürüme mesafesindedir. Yer, konum, büyüklük vs. açısından tercih edilen bir mahaldedir.Taşınmaz üzerinde hissedar Ümmü Yıldız'a ait 774 m2 taban alanlı otel, hissedar Ali Şenses'e ait 891 m2 taban alanlı depo ile 99 m2 taban alanlı idare binası, hissedar Eva Marina ve 1 lerbert Kari Philip Meyer'e ait 77 m2 taban alanlı ev ve 18 m2 garaj, hissedar Aliye Şekerci'yc ait 75 m2 taban alanlı ev bulunmaktadır. Ayrıca taşınmaz üzerinde çok sayıda muhtelif yaş ve cinste meyve ağaçlan ile Süs bitkileri mevcuttur. 

Adresi : Çamyuva Mahallesi KEMER / ANTALYA

Yüzölçümü : 21.180,00 m2

İmar Durumu : Kemer İlçesi , Çamyuva 1/25000 ölçekli imar planında Tarımsal Alanlarda

kaldığı ve minimum ifrazının 10.000 m2 olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti: ÜZERİNDEKİ İNŞAİ VE ZİRAİ MUHTESATLAR İLE: 5.828.051,50 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 28/01/2016 günü 14:30- 14:40 arası

2. Satış Günü : 22/02/2016 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : Merkez Mahallesi Yalı Cad. Kemer Belediye Başkanlığı binası Kültür Salonu içi Kemer ANTALYA


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledjr, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu/harcı ite teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergilen sabş bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/07/2015