05 / 06 / 2023

Ümraniye'de 6.1 milyon TL'ye satılık 2 işyeri!

Ümraniye'de 6.1 milyon TL'ye satılık 2 işyeri!

İstanbul Ümraniye'de 6 milyon 100 bin TL'ye satılık 2 işyerinin ihalesi 31 Mart 2015 ve 27 Nisan 2015 tarihlerinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılacak.T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. İCRA DAİRESİNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri ; 


1 NOTU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Ümraniye İlçe İnklap mah. 2082 Ada, 46-47/2 Pafta 4 parsel 963 metrekare ana taşınmaz etrafı açık üzeri demir konstrüksüyon çatı çatı üstü eternit kaplı depolama alanı olarak kullanılan Çeşminaz Sok. Geçiş yolu cepheli arsa 9 ve 4 parsellerin ortak alanları üzerinde eklentileri olan inşaat yapı malzemelerinin Satış, tanıtım ve depolama alanları bulunan işyeri vardır. 


Yüzölçümü: 963 metrekare

Kıymeti: 2.800.000,00 TL

KDV oranı: yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 31/03/2015 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 27/04/2015 günü 14:00- 14:10 arası

Satış Yeri : İST.ANADOLU ADALET SARAYI 20. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Ümraniye İlçe İnklap mah. 2082 Ada, 46-47/2 Pafta 9 parsel 1.041,00 metrekare eklentileri olan anataşınmaz Küçüksu Caddesi cepheli olup üzerine kullanım amacına göre bölümlenmiş yönetici tanıtım ve büro odaları ile kapalı depolama alanlarının üzeri demir kondtrüksiyon çatı üstü alüminyum sandviç panel ve eternit ile kaplıdır. 


Yüzölçümü: 1.041,00 metrekare

Kıymeti: 3.300.000,00 TL 

KDV Oranı: Yüzde 18 

1. Satış Günü : 31/03/2015 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü : 27/04/2015 günü 14:20- 14:30 arası

Satış Yeri : İST.ANADOLU ADALET SARAYI 20. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


Satış şartları 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi %0 5,69, KDV % 18, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/242 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 02/02/2015


İlanın tam metni için tıklayın

Geri Dön