Kentsel dönüşüm artık çok kolay!

Kentsel dönüşüm artık çok kolay!

Hekim Holding bünyesinde faaliyet gösteren Prefabrik Yapı A.Ş. yüksek katlı hafif çelik yapıları artık Türkiye'de üretecek...Hekim Holding grup şirketlerinden olan Prefabrik Yapı A.Ş.  2013 yılı yatırım programına aldığı ve halen inşaatı devam eden tesisleriyle  Türkiye’de ilk kez hafif çelik teknolojisini kullanarak  8 katlı binalar yapacak.  


Prafabrik Yapı A.Ş  Genel Müdürü Yardımcısı İnş. Müh. Mustafa Tolunay,  1992 senesinden bu yana üretmekte oldukları çelik yapıların toplam m2 sinin 1.000.000’nu aştığını belirterek, yeni teknoloji yatırımlarıyla birlikte gelişen teknolojilere uyum sağlamayı ve ilerletmeyi hedeflediklerini, temel olarak üretim sisteminde gelişen teknolojilerin kullanılabileceği bir sistem kurulumu gerçekleştireceklerini vurguladı. Bu  tesislerin devreye girmesiyle ulusal ve uluslararası pazarlardan gelecek taleplerin karşılanması ile uluslar arası arenada rekabet güçlerini arttıracaklarını belirterek, “”Yeni teknoloji ile oluşturulacak ithal ikame sayesinde, ulusal ekonomiye dolayısıyla istihdam artışına katkı sağlanacaktır” dedi. 


Afetler ülkesi Türkiye’de olağanüstü durumlarda en önemli ihtiyacın barınma olduğunu vurgulayan Tolunay, “böyle  bir anda en kısa sürede ulaşılan bölgede mağdur insan sayısı ne kadar fazla da olsa sorun ortadan kalkıyor. Kent kurmak bile mümkün. Yeni teknolojimiz aynı zamanda ülkemize karşı taşıdığımız sorumluluğun gereğidir. Deprem başta olmak üzere diğer doğal afetler gerçeği ile yüz yüze olan ülkemizde çelik bina kullanımının arttırılarak, daha sağlam, daha kaliteli ve daha teknolojik yapıların üretilmesiyle güvenilir mekanlarda yaşam sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.  


Tolunay, bu yeni teknoloji ile üretilen yapı elementlerin ve ürünlerin %90 geri dönüşümlü olan çelik malzemesi ile yapıldığını söyledi ve  “bu binalar, doğası gereği çevre dostu ve sürdürülebilir mimarlık ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm çelik karkaslarımızın kaplamasında kullanılan A-1 sınıfı yanmaz özellikte ve tamamiyle doğa dostu malzeme olan fibercement kullanımı ile sistemin yangın ve izolasyon konularındaki avantajları da ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla  yeşil bina, ekolojik bina kriterleri çerçevesinde oluşturulacak tasarımlar bu teknoloji ile maksimum verimlilikte gerçekleştirilecektir “ dedi. 


Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tolunay, yeni kullanılan teknoloji ile ilgili şu bilgileri verdi:  “Hazır yapı sektöründe müşterilerinden gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda daha hızlı, daha iyi kalitelide, daha geniş açıklıklara sahip, daha sağlam ve daha yüksek katlı yapıların uygulanması kaçınılmazdır. Bu çerçevede tasarlanan yeni yatırımımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına en ideal çözümleri sunacağımız düşüncesindeyiz.”  


 Kentleri dönüştürmek artık çok kolay

Halen Türkiye’de kullanılan mevcut teknoloji ve makine hatları ile ülkemizde halen 2-4 kat yüksekliğinde ön üretimli hafif çelik yapılar gerçekleştirildiğini söyleyen Tolunay, “ Çok katlı hafif çelik yapı sisteminde kullanılan yeni teknoloji sayesinde 8 kata kadar hafif çelik yapılar tasarlanarak uygulamaları gerçekleştirilecektir” dedi.

Tolunay, “Bu teknoloji sadece konutlar için değil, okul yapıları, öğrenci yurtları, askeri yapılar, sağlık yapıları vb gibi birçok kamu binaları için de ideal şartları sağlamaktadır. Olağanüstü haller durumları olan afet, seferberlik, mülteci yerleştirilmesi, sınırda ve sınır ötesinde hareketli yapılar kurulması, afet sonrasında itfaiye, hastane, karakol, askeri tesisler vb için yeni ürün gruplarımız acil yapım imkanı sağlamaktadır. Bu gibi durumlarda arazinin küçük olması ve alt yapının çok fazla yer kaplamaması nedenleriyle hafif çelik yüksek yapı sistemi idealdir”.


Yeni yatırımlarını, “Kentsel dönüşümde tercih edilecek en avantajlı yapım sistemi” sözleriyle tanımlayan Mustafa Tolunay, “Ülkemizin içinde bulunduğu kentsel dönüşüm süreci içerisinde, yüksek katlı hafif çelik yapı teknolojisinin kullanımının önemli  bir fırsat olarak değerlendirileceği  ve özellikle arsa değerinin çok yüksek olduğu arazilerde tercih edileceği düşünülmektedir.  Ayrıca geleneksel yapım sistemleri ile karşılaştırıldığında 3 kat daha hızlı olarak inşa edilmektedir. Mimaride sağladığı esnek tasarım kriterleri sayesinde,  kullanıcılara çok özel  konfor koşullarının sağlanmasına imkan verilecek ve maksimum enerji performansı olan yapılar üretilebilecektir. Gereksiz malzeme kullanımı ortadan kaldırılarak etkinlik ve verimlilik arttırılacaktır. Daha yüksek kaliteli ve daha düşük maliyetli ürünler kullanıcılara sunulacaktır” dedi.


Prefabrik Yapı A.Ş. ‘nin yeni fabrika inşaatı Adapazarı-Hendek 2. Organize sanayi bölgesinde devam ederken, yüksek katlı hafif çelik yapı üretimine 2013 yılı içerisinde başlanacaktır.