Kentsel dönüşüm boya üretimini artırdı!

Kentsel dönüşüm boya üretimini artırdı!

Aydın İnşaat ve Gemsa Boya Kurucu Ortağı Nihat Dizman, inşaat sektöründeki gelişmelerin boya üretim değerlerini artırdığını belirtti. Dizman, ''Kentsel Dönüşüm projelerinin bizim sektörümüze pozitif etkisi oldukça büyük'' diye konuştu.Aydın İnşaat ve Gemsa Boya Kurucu Ortağı Nihat Dizman, inşaat sektöründe atılan önemli adımların da etkisiyle 2012 yılı dışında günümüze kadar her yıl boya üretim değerlerinin arttığını, bu adımların en başında da kentsel dönüşüm projelerinin geldiğini vurguladı. 2014 yılında 807 bin ton olan toplu boya satış miktarının, 2015 ve 2016 yıllarında ise 1 milyon tonu geçtiğini söyleyen Dizman, “Bu rakamlarla açıkça görülmektedir ki, Kentsel Dönüşüm projelerinin bizim sektörümüze pozitif etkisi oldukça büyük. Üretilen boya- dan ortalama 300-400 bin ton iç pazar- da tüketilmektedir. Boya sektöründe yurt içi talep yüzde 90 oranında yerli üretimle karşılanıyor. AB ülkelerindeki ortalama 14 kilogramlık kişi başına tüketim karşısında, Türkiye de kişi başına düşen tüketim 6/7 kilogram düzeyinde” dedi. Dizman, sektöre yönelik sorularımıza şu yanıtları verdi: 


Boya tüketimi ağırlıklı olarak ne tür binalardan kaynaklanıyor?

Son yıllarda kentleşme ve çevresel kültürün artmasıyla, inşaat ve dış cephe boyalarında talep sürekli artış seyri gösteriyor. Boya tüketiminin, günümüzde en çok kentsel dönüşüm projeleri kapsamında gerçekleştiği görülmektedir.


Yenileme pazarının sektör için önemi nedir? 

Yenileme pazarı ile sektörümüzün yüzde 3-5 oranları arasında büyüme kaydedeceğini öngörüyoruz. Bu büyümenin de uzun bir süre devam edeceğini düşünüyoruz. İç pazardaki hareketliliği sağlayan yenileme pazarı ile boya tüketiminde, çok yüksek tüketim değerlerine ulaşıyoruz.


Sektörde yeni teknolojiler hakkında bilgi verir misiniz? 

Çevreci boyaların, üretim ve tüketim içindeki oranı nedir? Boya sektörü, teknolojik gelişmeler alanında hızla gelişmeye ve yenilen- meye devam ediyor. Nano teknoloji alanında yüzlerce patent, sadece boya endüstrisi için alınmış. Hava ve çevre kirliliği yönetmeliği, bu yeni nano teknolojinin daha da gelişmesi ve benimsenmesi için önemli bir faktör. Nano teknolojik boyaların; kendi kendini temizleme, antimikrobiyel ve antibakteriyel özelliği, yüksek koruma, maksimum dayanıklılık ve koku giderme gibi özellikleri bulun- maktadır. Nano teknolojik boyaların antimikrobiyel özelliği ile zeminlerde bakteri, küf ve mikrop oluşumunun önüne geçilmektedir. Avrupa standartlarında üretim yapan ve teknoloji altyapısını sürekli yenileyen Türk boya sektörü, Avrupa’nın en büyük 5’inci boya üreticisi konumundadır. Çevreye ve insan sağlığına zararsız boya üretimi sektörün öncelikli hedefi haline gelmiştir. 


“ARTIK EN KÜÇÜK ÜRETİCİ BİLE KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSİYOR” 


Sektörde kalite sorunu var mı? Sektörün en önemli sorunları arasında gösterilen standartlar ve denetimde gelinen duruma değinir misiniz? 

Boya sektöründe belirli standartları yakalayamayan ve kalitesiz üretim yapan orta ölçekli veya küçük ölçekli tüm üreticilerin, zamanla bu piyasa- dan yok olduğunu, çekildiğini görüyoruz. Boya sektöründe kalıcı olarak yer edinmek isteyen üretici firmaların, belirli kalite standartlarını elde etmeleri gerekiyor. Büyük ölçekli üretici firmalar, yüksek üretim kalitesine sahip olsalar da her yıl inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları yaparak, daha yüksek kalite arayışı içerisine giriyorlar. Bu arayışların, diğer üretici firmalara örnek teşkil etmesi gerekiyor. Boya sektöründe yapılan denetimlerle ve getirilen standartlarla açıkça söylemek gerekirse, sektör, geçmiş yıllara göre daha bilinçli hale geldi. Artık en küçük üreticinin bile belli kalite standartlarını yakalamak için gayret gösterdiğini görüyoruz. Ülkemiz adına sevindirici bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki hâlâ belli kalite standartlarını yakalayamayan küçük ölçekli üretici firmalar söz konusu; ama onların da en kısa sürede yeterlilik seviyesine ulaşacağını temenni ediyoruz. 


Sektör, 2016 yılını nasıl geçirdi? 2017 hedefleri nelerdir? 

Sektörde büyüme, devam edecek mi? İnşaat sektörünün hızla büyümesi nedeniyle, boya sektörü de son yıllar- da önemli gelişmeler gösterdi. 2016 yılını baz aldığımızda boya sektörü- nün, kentsel dönüşüm projeleri ile iç pazarda hareketlilik kazandığını ve 2016 yılında yürürlüğe giren Mesleki Yeterlilik Belgesinin sektördeki birçok gelişmekte olan firmaya ciddiyet kazandırdığını düşünüyoruz. 2017 yılında da devam edecek olan kentsel dönüşüm projeleri sayesinde, iç pazarda büyümeyi sürdüreceğimizi öngörüyor ve yurt dışı pazarında da büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz.

TOKİ Haber