26 / 06 / 2022

Kentsel dönüşüm ek emsal artışı 2017!

Kentsel dönüşüm ek emsal artışı 2017!

Yeni İmar Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesi ile kaybolacak kentsel dönüşüm ek emsal artışı, yönetmelikte yapılan düzenleme ile kalıcı oldu..Yeni İmar Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesi ile birlikte kentsel dönüşüm projelerine yüzde 25 ek inşaat hakkı 1 Ekim'de sona erecekti.  Buna göre sözleşmesi de olsa, 1 Ekim'e kadar ruhsatını alamayanın hakları kaybolacaktı. 

 

Ancak Yeni imar yönetmeliğinin yürürlük tarihinden bir gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmelikte değişiklik yaptı. 


Yapılan düzenleme ile kentsel dönüşüm projelerine sağlanan yüzde 25 ek inşaat hakkı, 3’te 2 oranında noter onaylı sözleşme yapanlar için kalıcı oldu.

 

Kentsel dönüşüm ek emsal artışı 2017 ile ilgili yönetmelik maddesi şu şekilde sıralanıyor:

 

Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış olup, maliklerin en az üçte ikisi ile noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş olup yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri, talep edilmesi halinde 1/10/2017 tarihinden önce yürürlükte olan Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.”


 
“(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat alınmış olup, inşaatı devam eden yapılara ilişkin ruhsat süresi içerisinde yapılan tadilat ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.”

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com