28 / 06 / 2022

Kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi 2017!

Kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi 2017!

Kentsel dönüşümde riskli yapı tespitine bir dilekçe ile itiraz edilebiliyor. İşte kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi 2017..Kentsel dönüşümde, riskli alanlarda yer alan riskli yapılar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Bu süreci istemeyen maliklerin itiraz etme hakkı da bulunuyor. 


Malikler ya da kanuni temsilcileri, bir yapının riskli olarak tepit edilmesi halinde, bu tespite ancak onbeş gün içinde itiraz edilebiliyor. Bu sürenin geçmesi halinde itiraz hakkı da düşmüş oluyor. Onbeş günlük hak, tapu müdürlüğünce yapılacak tebligattan sonra başlıyor. 


Kentsel dönüşüm itirazı İstanbul, İzmir, Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne verecekleri bir dilekçe ile yapılabiliyor. Kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi 2017 örneği aşağıda yer alıyor.


Kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi 2017 örneği


Tarih: ..../ ..../....


İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ’NE


Konu: İtiraz


İstanbul ili, ............. ilçesi, ................ mahallesi, ........... sokak, no:.........., ................ apartmanı adresindeki ......... pafta, ........... ada, .............. parsel sayılı taşınmazda bulunan binamız için  .......................... tarafından düzenlenmiş olan ‘Risk Raporuna’ ve ilgili yıkım kararına itiraz ettiğimi bildirir gereğinin yapılmasını tarafınızdan talep ederim.


Adres:

..................................

..................................

..................................


Tel:

..................................Riskli Yapı Malikleri 

Tc Kimlik No    Ad Soyad   İmza


1.

...................................

...................................

...................................


Kayıt No:

...................................

Kayıt Tarih:

.....................................
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com