12 / 08 / 2022

Kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi örneği!

Kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi örneği!

Kentsel dönüşümde bir yapının riskli olarak tepit edilmesi halinde, maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebiliyor. İşte kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi örneği..Kentsel dönüşümde riskli olan bir yapı için maliklerin itiraz etme hakkı bulunuyor. Bir yapının riskli olarak tepit edilmesi halinde, maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebiliyor. 


Malikler, tapu müdürlüğünce yapılacak tebligattan itibaren 15 gün içinde, İstanbul, İzmir, Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne verecekleri bir dilekçe ile riskli yapı tespitine itiraz edebilirler. 


Kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi..


Tarih: ..../ ..../....


İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ’NE


Konu: İtiraz


İstanbul ili, ............. ilçesi, ................ mahallesi, ........... sokak, no:.........., ................ apartmanı adresindeki ......... pafta, ........... ada, .............. parsel sayılı taşınmazda bulunan binamız için  .......................... tarafından düzenlenmiş olan ‘Risk Raporuna’ ve ilgili yıkım kararına itiraz ettiğimi bildirir gereğinin yapılmasını tarafınızdan talep ederim.


Adres:

..................................

..................................

..................................


Tel:

..................................Riskli Yapı Malikleri 

Tc Kimlik No    Ad Soyad   İmza


1.

...................................

...................................

...................................


Kayıt No:

...................................

Kayıt Tarih:

.....................................
Kentsel dönüşüm itirazı nasıl yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com