18 / 08 / 2022

Kentsel dönüşüme itiraz dilekçesi!

Kentsel dönüşüme itiraz dilekçesi!

Malikler, tapu müdürlüğünce yapılacak tebligattan itibaren 15 gün içinde kentsel dönüşüme bir dilekçe ile itiraz edebiliyor. Peki, kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi nasıl yazılır? Kentsel dönüşüme itiraz dilekçesi örneği..Kentsel dönüşüme itiraz dilekçesi!

Kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında riskli olarak tespit edilen binalar tapu müdürlüğüne bildirilecek ve tapu kütüğüne işlenecektir. 


Malikler, tapu müdürlüğünce yapılacak tebligattan itibaren 15 gün içinde, İstanbul, İzmir, Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne verecekleri bir dilekçe ile riskli yapı tespitine itiraz edebilirler. Peki, kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi nasıl yazılır? Kentsel dönüşüme itiraz dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor:


Kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi..


Tarih: ..../ ..../....


İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ’NE


Konu: İtiraz


İstanbul ili, ............. ilçesi, ................ mahallesi, ........... sokak, no:.........., ................ apartmanı adresindeki ......... pafta, ........... ada, .............. parsel sayılı taşınmazda bulunan binamız için  .......................... tarafından düzenlenmiş olan ‘Risk Raporuna’ ve ilgili yıkım kararına itiraz ettiğimi bildirir gereğinin yapılmasını tarafınızdan talep ederim.


Adres:

..................................

..................................

..................................


Tel:

..................................Riskli Yapı Malikleri 

Tc Kimlik No    Ad Soyad   İmza


1.

...................................

...................................

...................................


Kayıt No:

...................................

Kayıt Tarih:

.....................................Riskli yapı tespitine itiraz esasları!