12 / 08 / 2022

Kentsel dönüşüme itiraz!

Kentsel dönüşüme itiraz!

Kentsel dönüşümde yapınızın riskli olarak tespit edilmesi halinde kat maliki olarak bu duruma itiraz etme hakkınız bulunuyor. Peki, kentsel dönüşüme itiraz nasıl edilir? İşte yanıtı...Kentsel dönüşüme itiraz!

Kentsel dönüşümde yapınızın riskli olarak tespit edilmesi halinde kat maliki olarak bu duruma itiraz etme hakkınız bulunuyor.


Kentsel dönüşüme itiraz edilebilmesi için yapılan tespit tarihi itibarıyla 15 gün içerisinde itirazın yapılması gerekiyor.


Bu itirazlar; Bakanlıkça, üniversitelerde görevli inşaat, jeoloji veya jeofizik mühendisliği ile hukuk öğrenimi görmüş öğretim üyeleri arasından seçilecek üç ve Bakanlıkta görevli iki kişiden teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip tekrar karara bağlanıyor.


İtiraz edilmesi durumunda yapılan masrafları kim karşılayacak?

İtiraz işlemini takip eden süre içersinde bakanlık ve belediyenin yaptığı tespit çalışmalarının tüm masrafları kat malikleri tarafından karşılanacak karşılanamadığı durumda ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek. 


Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak hak sahiplerine de bilgi verecek.


Binamız riskli yapı olarak tespit edildikten sonra ne olacak?

Binanız riskli yapı olarak tespit edilmişse, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlık,  TOKİ  veya Belediye tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek.


Binamızın yıkılmasını istemeyen kat malikleri var bu durumda başvuru yapamayacak mıyız?

Binanızı ister kendiniz ister yetkili kurum tespit etmiş olsun eğer riskli yapı olarak değerlendirmişse çoğunluk aranmayacak ve yıkılacak. Dolayısıyla itiraz eden varsa bile başvuru yapabilirsiniz.6306 sayılı yasaya göre yıkım kararının iptali!