09 / 08 / 2022

Kentsel dönüşüme nasıl itiraz edilir?

Kentsel dönüşüme nasıl itiraz edilir?

Kentsel dönüşümde riskli yapılar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Ancak, binadaki herkes kentsel dönüşümün olmasını kabul etmeyebiliyor. Peki, kentsel dönüşüme itiraz edilir mi? Kentsel dönüşüme nasıl itiraz edilir?Kentsel dönüşüme nasıl itiraz edilir?

Kentsel dönüşümde riskli yapılar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Bu kapsamda binasının riskli olduğunu düşünen malikler riskli raporu alarak kentsel dönüşümden yararlanabiliyor.


Ancak, binadaki herkes kentsel dönüşümün olmasını kabul etmeyebiliyor. Peki, kentsel dönüşüme itiraz edilir mi? Kentsel dönüşüme nasıl itiraz edilir?


Kentsel dönüşümde bir yapının riskli olarak tespit edilmesi halinde, maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebiliyor. 


Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanıyor. 


Ancak yapının riskli olduğuna tekrar kanaat getirilmesi halinde yıkım sürecinin kanuni süreler içerisinde yıkılması gerekiyor. 


İtiraz dilekçesi örneği:


Tarih: ..../ ..../....


İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ’NE


Konu: İtiraz


İstanbul ili, ............. ilçesi, ................ mahallesi, ........... sokak, no:.........., ................ apartmanı adresindeki ......... pafta, ........... ada, .............. parsel sayılı taşınmazda bulunan binamız için  .......................... tarafından düzenlenmiş olan ‘Risk Raporuna’ ve ilgili yıkım kararına itiraz ettiğimi bildirir gereğinin yapılmasını tarafınızdan talep ederim.


Adres:

..................................

..................................

..................................


Tel:

..................................Riskli Yapı Malikleri 

Tc Kimlik No    Ad Soyad   İmza


1.

...................................

...................................

...................................


Kayıt No:

...................................

Kayıt Tarih:

.....................................Kentsel dönüşüme nasıl girilir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com