28 / 09 / 2022

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru dilekçesi!

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru dilekçesi!

Kentsel dönüşüm kanunu gereğince; bu proje kapsamında riskli binaları yıkılan kat malikleri ve kiracılara kira yardımı yapılıyor. Kentsel dönüşüm kira yardımı için bir dilekçe ili başvuru yapmanız yeterli oluyor. İşte, kentsel dönüşüm kira yardımı başvuruKentsel dönüşüm kira yardımı başvuru dilekçesi!

Devlet kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yıktıran vatandaşlara kira yardımı yapıyor. Kira yardımı için İstanbul Alt Yapı Ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor.


Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncelleniyor.Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebilir.


Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru dilekçesi..


İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …………………. yapı kimlik numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum. 


Riskli binamı …./…./201… tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. 

 

Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim. 

 

Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda; 


Gereğini arz ederim. 

 

 ……/…./2014 

 Adı Soyadı - İmza 

 

İletişim Bilgileri 

Adres : 

 

Telefon : 

 

Banka Hesap Numarası (IBAN) : 

 

EKLER: 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2- Konut veya işyerinin tapu senedi 

3- Riskli bina tespit raporu inceleme formu 

4- Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği 

 

İlk 5 aylık kira bedelini peşin olarak hesabıma yatırılmasını istiyor um. ( )


Kentsel dönüşüm kredisi nasıl ödenir?


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com


Geri Dön