Kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi!

 Kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi! Kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi!

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında binanızın yıkılıp yeniden yapılmasını istiyorsanız, öncelikle binanız için riskli yapı tespit raporunun alınması gerekiyor. Bu rapor için ise bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor...Kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi!

Kentsel dönüşüm ile bilindiği üzere, riskli alanlarda bulunan riskli yapıların tespit edilmesi sonucunda bu yapıların yıkılıp, yerine yenisinin yapılması söz konusu oluyor.  Siz de binanızın "riskli yapı" niteliği taşıdığını düşünüyorsanız, bir dilekçe ile başvuruda bulunarak  riskli bina raporu alabilirsiniz.


Kentsel dönüşüm projesinde gerekli olan riskli bina raporu almak için ise aşağıda örneği bulunan kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi ni doldurarak, lisanslı mimarlık firmalarına başvuruda bulunabilirsiniz.


Kentsel dönüşüm başvuru dilekçe örneği:

 

 …./…../201. 


.................................... Şirketi'ne

 

…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., ……………..  Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta,  ……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’ nun hazırlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

 Adı Soyadı 

 İMZA 

 

EKİ : 

1. Tapu Fotokopisi 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin 

 Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat 

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya 

 Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı 

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı 

 ( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı ) 

6. Vekaletname 

7. Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 


BAŞVURU SAHİBİNİN : 

Adresi :……………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

Tel : ………………………………… 

Cep :………………………………… 

 


Kentsel dönüşüm konut kredisi!
Kentsel dönüşüm ödemeleri!