Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru süresi!

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru süresi!

Ev ve işyerinin bulunduğu binası riskli olan hak sahipleri devletin sunduğu finansal desteklerden yararlanabiliyor. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru süresi nedir?


Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru süresi!

Ev ve işyerinin bulunduğu binası riskli olan hak sahipleri devletin sunduğu finansal desteklerden yararlanabiliyor. Bu desteklerden biri olan kira yardımı başvuru sahibine 18 ay boyunca yapılıyor.


Kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru süresi nedir?


Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru süresi:

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusu riskli bina tahliyesinden sonra yapılabiliyor. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunuyor. Yapının "risk" raporu çıkmadan tahliye edilmemesi gerekiyor.


Aksi takdirde, ikamet şartı nedeni ile risk raporunun alındığı tarihten önce evi boşaltanlar bu yardımdan faydalanamıyor. 


Kira yardımında aranan ikamet şartı, faturalar ile ispatlanıyor. Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda hak sahiplerinden alınması gereken son üç aya ait fatura, riskli yapıyı tahliye tarihinden üç ay öncesini kapsıyor.


Kira yardımı başvuruları gerekli belgeler:

1.Ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek) 


2.Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 


3.Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi 


Tapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını gösterir olmalı ) veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı) 


4. Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü) 


5. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) 


6. Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap) 


Vekâletname ile başvuru yapılacak ise; 

1. Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması


2. Vekaletname aslı ve fotokopisi


3. Vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi


Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru formu 2015!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com