Kentsel dönüşüm tapu harcı geri alma 2021!

Kentsel dönüşüm tapu harcı geri alma 2021!Kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitlerin yaptıkları satışlarda yatırılan tapu devir harçları ve müteahhitlerden daire satın alanların ödedikleri tapu harçları iade ediliyor. İşte kentsel dönüşüm tapu harcı geri alma 2021 işlemleri...


6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında inşa edilen kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen riskli yapıların satışı sırasında ödenen tapu harçlarını, dava açıp geri alabiliyorsunuz. 

Kentsel dönüşüm tapu harcı geri alma 2021!

Kentsel dönüşüm tapu harcı iadesi 2021

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında yapılan yapılarda müteahhitlerin yaptıkları satışlarda yatırılan tapu devir harçları ve müteahhitlerden daire satın alanların ödedikleri tapu harçları geri alabiliyorsunuz. Yasa kapsamında, yıkılıp yeniden inşa edilen yapıların inşa edilmesinin ardından ilk satışları tapu harcından muaf olmasına rağmen, tapu idareleri tarafından harç alınabiliyor. Hatalı tahsil edilen tutarlar ise dava açılarak iade ediliyor.

Kentsel dönüşüm tapu harcı geri alma 2021!

Kentsel dönüşüm tapu harcı geri alma 2021

Kentsel dönüşüm tapu harcı geri alma 2021 işlemleri şu şekilde: 
1- Satış gerçekleştikten sonra 30 günlük süre içerisinde ilgili vergi dairesine dilekçe ile başvurup ödeme dekontu, tapu fotokopisi, riskli yapı muafiyet yazısı, riskli yapı belgesi ve sözleşme (Arsa payı karşılığı veya diğer modellerle yapılmışsa o sözleşme) ekleyerek düzeltme talep edilebiliyor. 

2- Satış yapıldıktan sonra 30 günlük süre geçtikten sonra başvuru yapılacaksa eğer Gelir İdaresi Başkanlığına şikayet yoluyla başvurululabiliyor.

3- 30 günlük süre içerisinde başvuru Vergi Mahkemesi reddeder veya 30 günlük süre geçtikten sonra yapılan Gelir İdaresi başvurusu reddedilirse red tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Vergi Mahkemesine dava açılabiliyor.

4- Vergi Dairesi veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan başvuru red edildikten sonra 30 günlük süre içerisinde Vergi Mahkemesine dava açılabiliyor. 

Kentsel dönüşüm tapu harcı geri alma 2021!

Kentsel dönüşüm tapu harcı iadesi için gerekli belgeler

a) Vergi Tahsil Alındısı
b) Tapu Senedi Fotokopisi
c) Riskli Yapı Belgesi
d) Riskli Yapı Muafiyet Belgesi
e) Sözleşme Örneği (Arsa Payı Karşılığı veya başka modellerle yapılmışsa o sözleşme) 

Kentsel dönüşüm tapu harcı geri alma 2021!

Kentsel dönüşüm tapu harcı iadesi dava

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. Vergi Dava Dairesi’nin önüne gelen uyuşmazlıkta taşınmaz için ödenen tapu harcı olduğu, tapu üzerinde riskli bina şerhi konulduğu, taşınmaz üzerinde yeni inşa edilen yapının bağımsız bölüm satışlarında 6306 sayılı Kanunun 7/9. maddesi ile Yönetmeliğin 16/9. maddesinde belirtilen harç, vergi ve ücretlerden istisna olduğunu açıklamıştır. Konuyla ilgili karar bölümü şu şekilde:

‘’…gayrimenkullerin ivaz karşılığında devir ve iktisabının harca tabi olduğu, ancak 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile 775 Sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca yapılacak devir ve tescillerin ise tapu harcından müstesna olduğu, buna göre anılan kanun uyarınca yapılan gecekondu önleme ve kentsel yenileme uygulamalarının belirtilen istisnadan yararlanacağı sonucuna varılmıştır.

Uyuşmazlığa konu olayda; 6306 sayılı Yasa kapsamında gerçekleştirilen devir ve tescil işlemi nedeniyle tapu harcı tahsili yasal dayanaktan yoksun olup, aksi yönde tesis edilen işlemin iptali ile tahsil edilen tapu harcı tutarının davacıya iadesi gerektiği sonucuna varılmıştır.’’

Müteahhite ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz!