Kentsel dönüşümde yeni devir!

Kentsel dönüşümde yeni devir! Kentsel dönüşümde yeni devir!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, yarım kalan veya başlanmayan hiçbir kentsel dönüşüm projesinin olmaması ve sürecin durmaması adına tek taraflı fesih dönemi başlatıldığını belirtti.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda, önemli mevzuat düzenlemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni düzenlemelerle parsel bazlı imar planı değişiklikleri yapılmasının önüne geçildiğini ifade eden Kurum, imar planı değişiklikleri sonucunda, yaşanan değer artışının kamuya döndürülmesinin sağlandığını, yapı kayıt belgesi alan yapılarda ilave inşaat alanı ihdas edilmemesi şartıyla güçlendirme yapılabilmesine imkan sunulduğunu belirtti. 

Coğrafi Bilgi Sistemler Kanunuyla, kurumlar arasında coğrafi verilere erişimin, paylaşımın ve kullanımın bedelsiz bir şekilde coğrafi bilgi platformu üzerinden yapılmasını sağladıklarını belirten Kurum, yarım kalan veya başlanmayan hiçbir kentsel dönüşüm projesinin olmaması ve sürecin durmaması adına tek taraflı fesih dönemi başlatıldığını, buna bağlı olarak müteahhitlik sektörünün de disipline edildiğine dikkat çekti.

Kentsel dönüşümde müteahhidin üçüncü kişilere olan borcu sebebiyle vatandaşların taşınmaz mülklerine haciz ve tedbir uygulanmamasının sağlandığına vurgu yapan Kurum, "Ayrıca Kartal'da ve Kağıthane'deki gibi riskli yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamalarını Bakanlığımızın resen yapmasının önü açıldı. Ben bu anlamda, tüm milletvekillerimize ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

- Türkiye Mekansal Strateji Planı 2021'de tamamlanacak

Bakan Kurum, 2021'de tamamlayacakları Türkiye Mekansal Strateji Planı'yla iç ve dış yatırımların önünü açacaklarını, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek şehirler oluşturacaklarını, altyapı ve hizmetlerin şehirlere dengeli dağılımını sağlayacaklarını belirtti. Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nın Mekansal Stratejik Planı'nın en önemli ayağını oluşturduğunu kaydeden Kurum, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, belediyelerimize ücretsiz olarak vereceğimiz coğrafi uygulamaları barındıran, Kent Bilgi Sistemi Projesi'ni başlattık. İstanbul Esenler'de kurduğumuz 60 bin konutluk akıllı şehirde Akıllı Şehir İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi oluşturuyoruz. Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği ile yeni bir uzmanlık kolu oluşturduk. Böylece kamu kurumlarımızda nitelikli personel çalıştırılmasını ve genç nüfusun istihdam edilmesini sağladık. Yerel yönetimlerimize vatandaşa daha etkin, kaliteli, şeffaf ve hesap verilebilir hizmet sağlayacakları coğrafi uygulama yazılımları geliştirdik. e-Belediye Bilgi Sistemi ile entegre ettik. Böylece mükerrer veri üretiminin önüne geçerek kaynak tasarrufu sağladık. Mekansal planlama süreçlerini standart bir yapıda sürdürebilmek için, e-Plan Otomasyon Sistemi uygulamasını 20 Aralık'ta hizmete açacağız."

Kayıpların yaşanmaması için hazırladıkları İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı ile 541 eylem ve bu eylemlerden sorumlu kuruluşları belirlediklerini vurgulayan Kurum, 81 ilin valiliğine ve tüm belediyelere, İklim Değişikliği ve Afet Önlemleri Genelgesi'ni gönderdiklerini açıkladı.

Murat Kurum:110 bin konutun dönüşümünü başlattık!