Kentsel dönüşümde yıkılan ibadethanelerin yeniden yapılması için teklif verildi!

Kentsel dönüşümde yıkılan ibadethanelerin yeniden yapılması için teklif verildi! Kentsel dönüşümde yıkılan ibadethanelerin yeniden yapılması için teklif verildi!

Kentsel dönüşümde yıkılan ibadethanelerin yeniden yapılması için Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi...

Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi. Teklif ile, kentsel dönüşüm ve yenileme alanı ilan edilen bölgelerde belediye meclisi kararı ile yıkılan cami, cemevi, kilise ve havra gibi ibadethanelerin yerine yenilerinin yapılması amaçlanıyor.

5393 sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Madde 1- 03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesinin 16 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Büyükşehir belediyelerince, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen alanlar ile 5366 sayılı Kanuna göre yenileme alanı ilan edilen alanlarda veya bu Kanunun 75 nci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaları halinde, büyükşehir belediye meclisi kararı ile yıkılan cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb. ibadethane ve yurtların yerine veya ihtiyaç duyulan yerlerde ibadethane ve yurt inşa edilebilir."

Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.