30 / 06 / 2022

Kentsel Gelişim toplantısı yapıldı!

Kentsel Gelişim toplantısı yapıldı!

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES) Strateji Belgesi"nin bir yol haritası olduğunu belirtti Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES) Strateji Belgesi"nin bir yol haritası olduğunu belirterek, 'Bu sürece geldiğimiz gibi, heyecanlı ve iletişim içinde, mevcut bilgi ve birikimlerimizi bir araya getirerek taşın altına elimize koyamazsak strateji belgesi hedefe ulaşamaz' dedi.
               
Demir, KENTGES"in Hilton Otel"de düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kentleşmenin Türkiye"nin yıllardan beri konuşulan en problemli alanı olduğunu belirtti. Türkiye"nin güçlü bir inşaat sektörüne sahip olmasına rağmen bu konuda mühendislik ve mimarlığı etkin ve verimli bir şekilde kullanamamadan kaynaklanan birçok sorun yaşadığını ifade eden Bakan Demir, bu konuda yaşanan sorunların aşılması noktasında çok önemli ve kapsamlı KENTGES Strateji Belgesi"ni hazırladıklarını anlattı.
               
KENTGES"e yönelik çalışmaların 2008"de başladığını hatırlatan Demir, planlanan zamanı fazla aşmadan belgenin ortaya konduğunu söyledi. Bakan Demir, en iyi planlar yapılsa, en iyi belgeler oluşturulsa bile uygulanmadıkları sürece bir işe yaramayacağına dikkati çekerek, 'Bu bir yol haritasıdır. Bu sürece geldiğimiz gibi, heyecanlı ve iletişim içinde, mevcut bilgi ve birikimlerimizi bir araya getirerek taşın altına elimize koyamazsak strateji belgesi hedefe ulaşamaz' dedi.
               
Planlama, projelendirme ve yapım süreçlerinde mutlaka mimarlık ve mühendisliğin ön planda tutulması gerektiğini vurgulayan Demir, mimarlık ve mühendisliği en iyi şekilde sergilemek için ise kimin, ne zaman, ne yapacağına ilişkin mekanizmaya ihtiyaç olduğunu ve bunun en kısa sürede sağlanması gerektiğini ifade etti.
               
Türkiye"de zaman zaman kurum ve kuruluşlar, meslekler, kişiler arasında yaşanan iletişim ve empati eksikliğinin, mimarlık ve mühendislik alanında da görüldüğünü anlatan Demir, KENTGES"in uygulama sürecinde mümkün olduğunca empati kurulmasını sağlayacak çalışmalara yer verecekleri ve bunu bir sistematiğe bağlayacaklarını kaydetti. Bu anlamda yeni teşkilat kanunu, uygulayıcı birimlerin uygulama sırasında yetkilerle donatılması gibi birçok konuyu KENTGES Strateji Belgesi"nin oluşturulmasında yer alan taraflarla birlikte iletişim ve uzlaşma içinde gerçekleştireceklerini bildirdi. Bakan Demir, 'Geçmişte yapılan iletişim eksikliğinden kaynaklanan bazı hatalara düşme şansımız yok. Mimarı, mühendisi kamuyu, sanayiyi, insanımızı, insanımızın mutluluğunu ve huzurunu merkeze alan doğayla, çevreyle uyumlu bir sistemi hedefliyoruz.' diye konuştu. KENTGES"in oluşturulmasına katkı sağlayan bütün tarafların katılımıyla yılda en az bir kere bir araya gelerek yapılanları değerlendirmek istediklerini anlatan Demir, şunları kaydetti:
               
'Bu çalışmaları yakından takip edeceğiz. Sapmalar varsa bunları tespit edip değerlendireceğiz. Belli aralıklarla KENTGES Strateji Belgesi"ni değişen şartlara göre yenileyecek, yönlendirecek çalışmaları yapmamız gerekiyor. 73 milyonu bu kadar iç içe, bu kadar girift, bu kadar etle kemik gibi ilgilendiren başka bir alan yok. Bu nedenle KENTGES Strateji Belgesi"nde yer alan eylemleri, hedeflere uygun şekilde gerçekleştirmeliyiz. Bakanlık olarak sizin verdiğiniz güçle bunu sağlayacağız. KENTGES Strateji Belgesi çok önemli bir çalışma sürecinin sonu, ancak yine çok önemli bir çalışma sürecinin de başlangıcıdır.'
               
Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir, büyük bir ihtimalle gelecek yıl Haziran ayında seçimlerin yapılacağını hatırlatarak, seçimin ardından Bakanlık"ta değişiklik olsa bile KENTGES uygulama sürecinin aksamadan ilerlemesine yönelik çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti.
               
-'KENTGES BİR YOL HARİTASI'-
               
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Önder Kıraç da, KENTGES"in kentleşmenin yapısal sorunlarının çözümüne, sağlıklı, dengeli ve yaşanabilir   kentsel gelişmenin sağlanmasına yönelik ilke, strateji ve eylemleri ortaya koyan ve bunların uygulama esaslarını belirleyen bir eylem ve strateji programı olduğunu ifade etti. Projede 19 hedef, 42 strateji ve 100 eylemin yer aldığını belirten Kıraç, KENTGES"in, yerleşmelerin, yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel yapıların güçlendirilmesine yönelik yol haritası oluşturmayı amaçladığını anlattı.
               
TMMOB şžehir ve Bölge Plancıları Odası Başkanı Necati Uyar da, oda olarak bu ve benzeri olumlu çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, kontrol ve takip mekanizmasının oluşturulmasının çok önemli olduğunu ifade etti.
               
Yerel yönetimlerin kapasitelerinin artırılmasının da önem taşıdığını dile getiren Uyar, KENTGES Strateji Belgesi"nde yer alan uygulamaların sektörle ilgili birçok sorunu ortadan kaldıracağını kaydetti.
A.A