Kervansaray Oteller Zinciri'nin işletme hakkı Kervansaray Hotel A.Ş'ye devredildi!

Kervansaray Oteller Zinciri'nin işletme hakkı Kervansaray Hotel A.Ş'ye devredildi! Kervansaray Oteller Zinciri'nin işletme hakkı Kervansaray Hotel A.Ş'ye devredildi!

Kervansaray Oteller Zinciri tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'ndan yayınlanan bilgiye göre; Kervansaray Oteller Zinciri hasılat kira sözleşmesini feshederek işletme hakkını Kervansaray Hotel A.Ş'ye devretti.Kervansaray Yatırım Holding'ten yapılan açıklama şu şekilde;


Şirketimiz 09.07.2013 tarihinli özel durum açıklamasında bildirdiği üzere; almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı neticesinde Kervansaray Otellerinin işletme hakkı, Hasılat Kira sözleşmesi ile İnternational Kervansaray Hotel A.Ş. ne devredilmişti.


Bu defa Yönetim Kurulumuzun bugün yaptığı toplantısında; söz konusu HASILAT KİRA SÖZLEŞMESİNİN 31.12.2013 tarihi itibariyle fesh edilmesine ve fesih sözleşmesinin hazırlanması ve  İnternational Kervansaray Hotel A.Ş. ile karşılıklı olarak imzalanmasına karar vermiş ve söz konusu fesih sözleşmesi imzalanmıştır.


1 yıl için geçerli olan sözleşmenin erken fesh edilmesi nedeniyle taraflar, hiçbir tazminat alacaklarının olmadığını, sözleşmenin karşılıklı olarak kabul edilerek fesh edildiğini beyan kabul ve taahhüt etmişlerdir. 


Söz konusu feshi düzenleyen Fesih Sözleşmesi ektedir.


EKİ: Hasılat Kirası Sözleşmesinin Feshi 


Sayın, Hissedarlarımızın bilgisine sunulur.


KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Şirketimizin aktifine kayıtlı bulunan içinde 7 adet dteli barındıran Kervansaray Oteller Zincirinin (Kervansaray Termal Oteli, Kervansaray Bursa Oteli, Kervansaray Uludağ Oteli, Kervansaray Kundu Oteli, Kervansaray Lara Oteli, Kervansaray Bodrum Oteli, Kervansaray Marmaris Oteli)   işletme hakkı, Hasılat Kira Sözleşmesi ile 09.07.2013 tarihinde İnternational Kervansaray Hotel A.Ş.' ne devredilmişti. Söz konusu Hasılat Kira Sözleşmesi Yönetim Kurulumuzca alınan karar ve İnternational Kervansaray Hotel A.Ş. ile karşılıklı mutabık kalınarak 31.12.2013 tarihi itibariyle fesh edilmiştir.


Söz konusu Hasılat Kira Sözleşmesinin Feshi ile ; 


- Otellerin İşletmesinin şirketimiz bünyesinde yapılmasına,

- Otellerin İşletme Müdürü atamalarının yapılmasına,

- İşletmecilik faaliyetine bağlı olarak Otellerin Bulunduğu İl ve İlçelerde şube ve işletme müdür yetki tescillerinin yaptırılmasına, 

- İlgili Vergi Dairelerinde stopaj yönünden mükellefiyet tesciline,

- Sosyal Güvenlik Kurumu, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Türkiye İş Kurumu nezdinde mükellefiyet tescillerinin yaptırılmasına,   

- İnternational Kervansaray Hotel A.Ş. bünyesinde çalışan personellerin 01.01.2014 den itibaren şirketimiz bünyesine alınmasına, 

- 15.07.2013 ila 31.12.2013 tarihleri arasında İnternational Kervansaray Hotel A.Ş. bünyesinde çalışmış ve 01.01.2014 ile şirketimizde çalışmaya başlayacak olan personel ile ilgili olarak 15.07.2013 ila   31.12.2013 tarihleri arasındaki tüm hukuki, mali sorumluluğun kendisinde olduğuna ilişkin İnternational Kervansaray Hotel A.Ş. den taahhütname alınmasına, 

- Yukarıda adı geçmeyen ve bilgilendirilmesi gereken diğer tüm kamu ve özel kuruluşlara bilgilerin verilmesine,

- Otel İşletmeciliği konusunda bilumum merasimlerin tamamlanmasına 


karar verilmiştir.


Sayın, Hissedarlarımızın bilgisine sunulur.


KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.