Keşan'da icradan 5.4 milyon TL'ye satılık maden ocağı!

Keşan'da icradan 5.4 milyon TL'ye satılık maden ocağı! Keşan'da icradan 5.4 milyon TL'ye satılık maden ocağı!

Keşan İcra Dairesi, Edirne Keşan'daki maden ocağını satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 5 milyon 475 bin TL olarak belirlendi.Keşan İcra Dairesi, Edirne Keşan'daki maden ocağını 5 milyon 475 bin TL'ye 10 Nisan günü satıyor. 


T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Edirne İli Keşan İlçesi Mozali Köyü (Çobançeşmesi)hudutlarında bulunan F17D3,G17A paftalarda Alan 787,91 hektar Ruhsat no IR:1053 Sicil no :1722 Erişim no :1033175 borçlu şirketin sahibi olduğu maden ruhsatının kıymet takdiri dosya kapsamında ve sahada yapılan incelemeler sonucu hesaplanmıştır.


Proje görünür rezerv miktarı 108000 ton

Üretim yapılan kömür miktarı 35000 ton

Kalan görünür rezerv miktarı 73000 ton

Üretilebilir görünür rezerv miktarı 73000 ton - yüzde 25 üretim kaybı ( 18.250) = 54750 ton

Ocak başı tüvenan kömür satış fiyatı : 100 TL/ton (yaklaşık) Görünür rezerv satış değeri : 54750*100= 5.475000 TL


Kıymeti : 5.475.000,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

1. Satış Günü : 10/04/2017 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 08/05/2017 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Keşan İcra Dairesi Önü - Keşan Adalet Sarayı Zemin Kat KEŞAN / EDİRNE


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Maden işletme ruhsatı Maden Kanununun 40. Maddesi gereğince işletme hakkı ile bir bütün teşkil eden mütemmim cüzleri ile birlikte satışa çıkarılmış olup, ruhsat satışının 5995 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Medeni Kanunun 43. Maddesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde, yine aynı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen şartlara haciz şahıs ve şirketlere yapılacaktır. Maden işletme ruhsatını iktisap etmek isteyen talibin bu hakkın iktisabı için aranan kanuni şartları haiz bulunduğuna dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alacağı vesikanın istenilmesine, bu vesikayı ibraz eden talipliler arasından satış yapılacaktır.Elektronik teklif verenlerin satış günü ve saatine kadar ilgili vesikayı sunmamaları halinde verilecek teklifler reddedilecektir.


3-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/858 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/02/2017