Bağcılar'da icradan 10.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Bağcılar'da icradan 10.4 milyon TL'ye satılık arsa! Bağcılar'da icradan 10.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Bakırköy Satış Memurluğu, İstanbul'un Bağcılar İlçesi Mahmutbey Mahallesi'ndeki arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 10 milyon 481 bin TL'ye satışa çıkarıldı.


Bakırköy Satış Memurluğu, İstanbul'un Bağcılar İlçesi Mahmutbey Mahallesi'ndeki arsayı  10 milyon 481 bin TL'ye satıyor. İhale, 25 Temmuz 2017 günü 13:20'da gerçekleşecek.T.C. BAKIRKÖY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, 2203 Ada, 7 Parsel Sayılı, 2.687,50 metrekare Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.


Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre " Söz konusu taşınmaz tapu kayıtlarından İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, 2203 ada, 7 parsel sayıda kayıtlıve Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mah. Kutlu Sok. No. 3 adresinde bulunmaktadır. Davaya konu taşınmazın hali hazır durumu itibariyle Ordu Caddesi ile Küçük Halkalı Caddesi arasında, Tempo Plazanın Kuzeyinde, Mahmutbey Mezarlığı doğusunda arsa konumunda olup, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz yoğun iskan bölgesinde olup etrafı ev ve iş yerleri ile doludur. Bulunduğu yer itibariyle Ordu Caddesine, otobüs ve minibüs duraklarına , ana ulaşım yollarına yakın mesafe olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz, kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır." denilmektedir.


İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.04.2016 tarih ve 975654 sayılı yazısında,“Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mah. F21C17D3D pafta, 2203 ada, 7 parsel sayılı yerin; 15.09.2008 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Bağcılar İmar Uygulama Planında verilen bahçe mesafeleri içersinde zemin katta Maks:TAKS:0,50, normal kattan itibaren maks TAKS:0,40 maks KAKS:2:00 yapılaşma şartlarında Merkezi iş alanında kaldığını bildirmektedir.


Kıymeti : 10.481.250,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler :Beyan: Bağcılar Beledisi Harita Md. 16/01/2004 Tarih 219 Sayılı Yazısı M.Bey 16150 Dosyadadır.19/01/2004 Sayı 157

1. Satış Günü : 25/07/2017 günü 13:20 - 13:30 arası

2. Satış Günü : 24/08/2017 günü 13:20 - 13:30 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu


SATIŞ ŞARTLARI : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersin de ihaleden kaynaklanan D.V.,KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Damga vergisi, KDV,tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi,tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.


6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/05/2017