Bağcılar'da icradan 2.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Bağcılar'da icradan 2.7 milyon TL'ye satılık arsa! Bağcılar'da icradan 2.7 milyon TL'ye satılık arsa!

İstanbul İli Bağcılar'da bulunan arsa Bakırköy 18İcra Dairesi tarafından 15 Eylül 2015 günü saat 16:00 ile 16:10 arası açık artırma usulüyle ihale edilecektir.


İstanbul Bağcılar'da yer alan arsa 2 milyon 750 bin TL bedelle Bakırköy 18İcra Dairesi tarafından satışa sunuluyor.


Tapu Kaydı: İSTANBUL İLİ, BAĞCILAR İLÇESİ, KİRAZLI KÖYÜ, 3347 ADA, 3 PARSEL SAYILI 2.719,95 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TARLA NİTELİKLİ TAŞINMAZDA 680/2719 ARSA PAYLI 3. KAT 4 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM KONFEKSİYON ATÖLYESİ NİTELİKLİ TAŞINMAZIN TAMAMI SATIŞA KONUDUR


özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 18/03/2015 tarihli bilirkişi raporuna göre “ Keşif günü kıymet takdiri istenen ve İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlı Mahallesi, 3347 Ada, 3 Parsel Sayılı Kat irtifakı tesis edilmiş olan Ana Taşınmazdaki (Bağcılar ilçesi, Demirkapı Mahallesi, Velioğlu Caddesi, No:83 adresinde bulunan binadaki) 3.Kat 4 Bağımsız Bölüm Nolu “KONFEKSİYON ATÖLYESİ’’ ve Ana Taşınmaz tarafımdan görülerek yapılan incelemelerden sonra aşağıda belirtilen hususlatespit edilmiştir. A) Keşifgünü 3 Sayılı Parselin dosyada mevcut Plan Örneği Harita ve Kadastro Mühendisi ile birlikte mahalline uygulanarak yapılan ölçümler neticesinde taşınmazın Çapına ve Tapu kaydına uygun olduğu tespit edilmiştir. B) 3 Sayılı Parsel S=2.719,95 m2 alana sahip olup, bu parsel üzerinde aşağıdaki fotoğraflarda da görüleceği gibi 3 Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 Normal Kattan müteşekkil B.A.K. tarzda yapılmış bir bina bulunmaktadır. Velioğlu Caddesi üzerinde bulunan bu binanın 2.Sınıf işçilik ve Malzeme ile inşaa edildiği tarafımdan gözlenmiştir. Her katta bir bağımsız bölüm planlanmış ve yapılmıştır. Bağımsız Bölümlerin İMALATHANE olarak yapıldığı ve planlandığı görülmüştür. Bağımsız Bölümlerde idari OFİS Bölümleri ve VVC'Ier de mevcuttur. Binada 1 Adet YÜK ASANSÖRÜ, 1 Adet YOLCU ASANSÖRÜ bulunmaktadır. Binada, ELEKTRİK-SU-DOĞALGAZ ve TESİSATLARI ile SIHHİ TESİSAT mevcuttur. Ofislerin zeminleri laminant parke kaplı olup, diğer zeminler karo kaplıdır. Pencere doğramaları kısmen PVC, kısmen ise alüminyum doğramadır. Duvarları, sıvalı + boyalıdır. Binanın Dış Cephesi; Ön cephede ve kısmen yan cephelerde CAM Giydirme, diğer cepheler sıva üstü boyalıdır.Binanın çevresi, duvar + demir korkuluklarla çevrilidir. Girişte Güvenlik Kulübesi bulunmaktadır. Bina giriş kapısı döner kapı olup, Giriş Kat Zeminleri granit kaplıdır. Binada İSINMA, Merkezi Sistem olarak teşkil edilmiştir. Yangın Dedektörü mevcuttur. Kıymet takdirine konu olan 3.Kat 4 Bağımsız Bölüm Nolu KONFEKSİYON ATÖLYESİ; Nitelikleri genelde yukarıda belirtildiği gibi olup, içinde ayrı ayrı Erkek ve Kadın Tuvaletleri ile idari Ofis Bölümleri yeralmaktadır. Bu Atölyenin 

TOPLAM BRÜTALAN : 1.137,00 rrfdır. Mecur Keşif Tarihi itibariyle BOŞ durumda olup, oldukça bir bakıma ihtiyacı bulunduğu görülmüş ve tespit edilmiştir. C) Kıymet takdirine konu Bağımsız Bölüm ve Ana Taşınmaz Tüm Kamu Hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Ulaşım imkanları da oldukça müsaittir. Ana taşınmaz Merkezi biryerde AnaarterYol üzerinde bulunmaktadır. ” denilmektedir ve taşınmaz üzerindeki aşağıda yazılı şerhle birlikte satılacaktır.


Adresi: Demirkap Mah. Velioğlu Cad. No:83 Bağcılar/ İSTANBUL


Arsa Payı: 680/2719 Yüzölçümü: 2.719,95 m2 (Ana taşınmaz yüzölçümü)


İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün dosyada mevcut 17.02.2015 tarih ve 99368494-310.01-632173 sayılı yazısında; Bağcılar ilçesi, Demirkapı Mahallesi, 3347 Ada, 3 Parsel Sayılı yerin, 15.09.2008 TasdikTarihli, 1/1000 Ölçekli “Bağcılar Uygulama İmar Planı”nda, Ticaret+Konut yapılması durumunda Zemin Katta Max TAKS:0.40, Zemin Kattan sonra TAKS: 0.25 olmak üzere MaxKAKS:2.00, Parselin tamamında TİCARET Alanı yapılması durumunda ise MaksTAKS:040, MaksKAKS:2.00, Yapılaşma Şartlarında “TALİ İŞ MERKEZİ (TİM) Alanı”nda kalmakta olduğu belirtilmektedir.


Kıymeti: 2.750.000,00 TL 


KDVOranı:%18 


KaydındakiŞerhler:

KİRA ŞERHl: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) LEHİNE 31176T.M. ve GEÇİŞ YERİ İÇİN 99 YILLIĞINA 1 TL 99 YIL MÜDDETLE Başlama Tarihi: 11/10/2005


1. Satış Günü: 15/09/2015 günü 16:00-16:10 arası


2.Satış Günü : 13/10/2015 günü 16:00 -16:10 arası


Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU


Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları ve toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133.üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 01/07/2015