28 / 09 / 2023

Kestel Belediyesi'nden 42.5 milyon TL'ye satılık 16 arsa!

Kestel Belediyesi'nden 42.5 milyon TL'ye satılık 16 arsa!

Bursa Kestel Belediyesi, Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Başköy Mahallesi'nde yer alan 16 arsayı 42 milyon 542 bin 552 TL'ye satıyor...Bursa Kestel Belediyesi tarafından, Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Başköy Mahallesi'nde yer alan 16 arsa 42 milyon 542 bin 552 TL'ye satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 11 Ağustos tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek.

Kestel Belediyesi nden 42.5 milyon TL ye satılık 16 arsa!

İlan metni:

İLAN                             

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda özellikleri belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait olan Bursa İli ,Nilüferİlçesi,Başköy Mahallesinde bulunan 7820 ada, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,ve 16 parsellerde bulunan taşınmazlar ayrı ayrı ihale ile satılacaktır. İhaleler “Kale Mahallesi Cuma Cad No: 1 KESTEL/ BURSA ” adresindeki  Belediye Binası Encümen Toplantı Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ’nun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır.

Kestel Belediyesi nden 42.5 milyon TL ye satılık 16 arsa!

Kestel Belediyesi nden 42.5 milyon TL ye satılık 16 arsa!

İhalelere ait Şartnameleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya her ihale için 200,00.-TL.+KDV. bedel ile temin edilebilir.

İhaleye girerken  istenecek belgeler :

ŞİRKETLERİN         :
  
1-İmza Sirküleri                                             

2-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)        

3-Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi            

4-Geçici Teminat.  (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)

5-En son yayınlanmış Ticari Sicil Gazete sureti                                  

6-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.

7- Şirket yetkilisinin Adli Sicil Belgesi  

8-İhale dosyası satın alındı makbuzu.

9- Derneklerden Dernek Kararı (İhaleye girme,TeminatYatırma,Çekme,Teklifverme,Sözleşme imzalamaya vb.gibi Yetki kararı)  

Kestel Belediyesi nden 42.5 milyon TL ye satılık 16 arsa!

ŞAHISLARIN      :
  
1-Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C Kimlik Numaralı)

2- İmza Sirküleri                                             

3-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)

4-Geçici Teminat (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)

5-İkametgah Kağıdı

6-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.                               

7- Adli Sicil Belgesi     

8-İhale dosyası satın alındı makbuzu.
İhale Evraklarını  11/08/2021 Çarşamba saat 1000’a kadar Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kale Mah., Cuma  Cad. No:1 16450 Kestel/ Bursa adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

Geri Dön