KEY listesi 3 ay daha uzatıldı

KEY listesi 3 ay daha uzatıldı

Konut Edindirme Yardımı (KEY) hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listelerin, tasfiye halindeki Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'ne teslimine ilişkin süre, 30 Kasım'dan itibaren 3 ay uzatıldı.Konut edindirme yardımı (KEY) hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listelerin, tasfiye halindeki Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine teslimine ilişkin süre, 30 Kasımdan itibaren 3 ay uzatıldı. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.

Karar uyarınca, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 6 aylık süre, 30 Kasım 2007 tarihinden itibaren 3 ay uzatıldı. Karar, söz konusu tarihten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Buna göre ilgili kurumlar, listelerini Şubat ayı sonuna kadar listelere ilişkin bilgi girişini yapan Tasfiye Halindeki Emlak Bankasının KEY Birimi'ne iletebilecek.

Bu durumda, KEY biriminin de süre uzatımı talebinde bulunmaması halinde, hak sahibi listeleri en erken Mayıs ayından sonra ilan edilebilecek.

Bu yıl Mayıs ayında çıkarılan KEY Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ve buna dayanarak çıkarılan yönetmelik uyarınca, hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak yapılacak ödemelerin belirlenmesi için, kurumlara, kesinti yapılan personele ilişkin listelerin iletilmesi için 30 Kasım'a kadar süre verilmişti.

Bu tarihe kadar, işçiler için SSK bölge müdürlüklerinin, memurlar için de ödemeyi yapan kurum hangisi ise defterdarlıklar, saymanlıklar, mal müdürlüklerinin, kanunla kurulan kuruluşlar ve bankaların da doğrudan listelerini Tasfiye Halindeki Emlak Bankası bünyesindeki KEY birimine iletilmesi gerekiyordu.

Listelerde, 1 Ocak 1987 ile 31 Aralık 1995 tarihleri arasında adlarına kesinti yapılan personele ilişkin bilgiler ve kesinti tutarları yer alacak.

Mevzuat uyarınca, kurumlara listeleri bildirmek için 30 Kasım'a kadar verilen sürenin, bakanlar kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya (2008 Şubat sonu) kadar uzatılabilme imkanı vardı ve bu
kullanıldı.

Buna göre Hak sahiplerinin belirlenmesi işlemleri, KEY birimi tarafından, ilgili kuruluşlarca gerekli mutabakatları sağlanarak gönderilen listeler esas alınarak, 3 ayda tamamlanacak.

Listelerin bildirimine ilişkin süre uzatımı hükümet tarafından uygun bulunursa, KEY birimi, kendisi için de 2 aylık süre uzatımı istemezse, yasa ve yönetmeliğe göre, 2008 Mayıs ayı sonuna kadar hak sahiplerinin isim, konut edindirme yardımı ve nemalarını içeren listeleri Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına (EGYO) bildirecek.

Diğer taraftan, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın, bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere 2 aya kadar uzatmaya yetkili bulunuyor.

Bu süre uzatımı da kullanılırsa, listeler en erken Ağustos ayına kadar hazır olabilecek.

KEY birimi, 20 bin kurumdan gelecek tüm verileri birleştirip, her bir hak sahibi için tek bir ödeme tutarı belirlemek üzere "tekrar ve tutarlılık" kontrolleri yapıyor. KEY hak sahibi sayısı konusunda telaffuz edilen rakamlar 3-5 milyon arasında değişiyor.

1 Ocak 1987'de yürürlüğe giren 3320 sayılı kanun uyarınca, 31 Aralık 1995'e kadar, işverenler, istihdam ettikleri kişiler için KEY hesabına para yatırmıştı.

KEY hesabına yapılan işveren kesintileri, 1 Ocak 1996'dan itibaren sıfırlanmıştı. Kişi başına kesinti, 3 bin 500 lira ile başlayıp, en son 80 bin liraya yükseltilirken, sistemde tam olarak katılan kişilerin anaparasının 6 milyon 156 lira olduğu ifade edilmişti.