Kiler GYO Genel Kurul Toplantısı yapacak!

Kiler GYO Genel Kurul Toplantısı yapacak! Kiler GYO Genel Kurul Toplantısı yapacak!

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 28 Haziran'da gerçekleştirecek...Kiler GYO tarafından yapılan açıklama:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 28 Haziran 2013 Cuma günü saat 10:00'da, Namık Kemal Mahallesi, Kiler Caddesi, No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,toplantı gündeminin ekteki şekilde belirlenmesine, karar vermiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.