Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu halkın görüşüne açıldı!

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu halkın görüşüne açıldı!

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, görüş ve öneriler için 10 gün boyunca halkın görüşüne açıldı...İstanbul Silivri İlçesi sınırları dahilinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe 1. ve 2. Kesim Otoyolu” projesi ile ilgili olarak, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından 25 Kasım 2014 gün ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 12. maddesi gereğince incelenip değerlendirilerek söz konusu rapor nihai kabul edilmiş olup, inceleme değerlendirme süreci sona erdi. ÇED Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince “Kınalı-Tekirdağ-

Çanakkale-Savaştepe 1. ve 2. Kesim Otoyolu” projesinin Nihai ÇED Raporu, proje ile ilgili görüş ve önerileri almak üzere 10 gün boyunca halkın görüşüne açıldı.10 soruda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu! haberi için tıklayınız