KİPTAŞ Esenyurt'ta kuralar çekiliyor

KİPTAŞ Esenyurt'ta kuralar çekiliyor KİPTAŞ Esenyurt'ta kuralar çekiliyor

KİPTAŞ Esenyurt Konutları 4.etap 75, 95 ve 126 metrekare dairelerin kuraları 11 Ekim'de çekiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Konut Projesi kapsamındaki konutların kura çekilişi 11 Ekim 2008 Cumartesi günü saat 10:00 ile 13:00 arasında İkitelli Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. Her bir daire için belirlenen şerefiye bedelleri, kura çekimi sırasında hak sahiplerine bildirilecek. Kura çekilişine katılmayan hak sahiplerinin kuraları, çıkan sonuçlara itiraz etmemek koşuluyla Noter tarafından çekilecek.

KİPTAŞ'tan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Konut Projesi kapsamında yapılan Esenyurt Konutları 4. Etap Projesinde 75m², 95m² ve 126 m² dairelerin kat kuraları aşağıda belirtilen adres ve tarihte gerçekleştirilecektir.

Kura öncesi ve sonrası işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi için hak sahipleri tarafından yerine getirilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Tarih ve Adres :

11 Ekim 2008 Cumartesi

75 m² Saat: 10:00
95m² Saat: 11:00
126 m² Saat: 13:00

İKİTELLİ SPOR KOMPLEKSİ Başakşehir 4. Etap/İSTANBUL

1-Kura çekimi; Esenyurt Konutları 4. Etap konutların hak sahipleri
arasında yapılacaktır.

2- Her bir daire için belirlenen şerefiye bedelleri, kura çekimi sırasında hak sahiplerine bildirilecektir.

3- Kura çekimi Noter huzurunda yapılacaktır.

4-Kura çekimine gelen üyemiz mutlaka nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçecek belgeyi yanında bulunduracaktır. Vekaleten kura çekilecek ise bu konuyla ilgili noter tasdikli vekaletname ile
kimliklerini yanlarında bulunduracaklardır.

5- Kura çekimine iştirak etmeyenlerin kuraları Noter tarafından çekilecek ve sonuçlara itiraz
edilemeyecektir. Bu üyeler kendilerine çıkan dairelerin yerlerini KİPTAŞ Tanıtım ve Pazarlama
Müdürlüğü'nden öğrenebileceklerdir.