Kira artışları tahliye sebebi olabilir!

Kira artışları tahliye sebebi olabilir!Kiracı ile mülk sahibi sözlü biçimde kira artış oranında anlaşmış olsalar bile kiralayanın artış bedellerini talep etme ve daha sonra taşınmazın tahliyesini isteme hakkı var...


Son zamanların gündem konuları arasında yer alan ev sahibi kiracı tartışmaları uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğe benziyor. Avukat Kaan Özçelik ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarının hukuki boyutunu anlattı. Çarpıcı açıklamalar yapan Kaan Özçelik emsal kararlardan da  bazı örnekler verdi.

Kira artışları tahliye sebebi olabilir!

Son dönemde aşırı biçimde artan kialar nedeniyle kiralık konut arayan vatandaşlar zor günler geçiriyor. Kiradaki konutların kira tutarları boş konutların kira tutarlarına göre nispeten daha düşük kaldı. Fakat mevcut kiracıları korkutan bir durum bulunuyor. Eğer kira artış tutarları yasal oranın üzerinden gerçekleştirilmiyoarsa kiracı ve kiralayan sözlü şekilde artış oranında anlaşmış olsalar dahi kiralayanın artış tutarını talep etme ve daha sonra gayrimenkulün tahliyesini isteme hakkı mevcut.

Kira artışları tahliye sebebi olabilir!

Av. Kaan Özçelik konuyla ilgili şunları söyledi:

“Kira sözleşmesi ile kiracı, sözleşmede belirlenen şartlar çerçevesinde kira bedelini ödeme yükümlülüğünü üzerine almış bulunmaktadır. Kiracı tarafından kira bedelini ödeme yükümlülüğünün ihlali halinde alacaklı/kiralayanın seçimlik hakları bulunmaktadır. Kiralayan kira alacağının genel haciz yolu ile takip hakkına sahip olmakla, tahliye talepli icra yoluna da başvurarak kiracının temerrüdünün gerçekleşmesi halinde icra hukuk mahkemesinde taşınmazın tahliyesini isteyebilmektedir. Bu yönle kira artış oranının altında kalan kira bedelleri 5 yıl geriye dönük olarak kiracıdan talep edilebilir. Eğer kiracı tarafından 30 günlük kanuni süre içerisinde ödeme yapılmazsa tahliye için gerekli şartlar oluşmuş bulunuyor.” Avukat Kaan Özçelik sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kiracı ile Kiralayanın kira artış dönemlerinde, yasal miktardan daha azında sözlü olarak anlaşması dahi ileriki süreçte kiralayanın birikmiş bedelleri talep etme hakkına engel olmuyor. Yasal miktarın altında bir artırım üzerinde anlaşılması halinden bunun ispat edilebilmesi açısından anlaşmanın mutlaka yazılı olması gerekir.” 

Av. Kaan Özçelik sözlerini şu şekilde tamamladı:“ Yargıtay 2015 yılında verdiği bir kararda 30 günlük bildirim süresi içerisinde asıl borcun büyük çoğunluğunun ödendiği, yalnızca 35 kuruşluk kısmının eksik ödendiği bir olayda dahi eksik ödemeden kaynaklı kısım sebebiyle tahliye kararı vermiştir. Kural olarak bildirim süresi içerisinde bütün borç eksiksiz olarak ödenmelidir.” 

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki fiyat sorunu büyüyecek!

Bu fiyattan, bu konutları kim alıyor?