04 / 10 / 2023

Kira bedeli nasıl tespit edilir?

Kira bedeli nasıl tespit edilir?

Kira bedeli, Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre, üretici fiyat endeksindeki oranlar baz alınarak belirleniyor. İşte "Kira bedeli nasıl tespit edilir?" sorusunun kanun kapsamında yer alan diğer yanıtları...Kira bedeli nasıl tespit edilir?

Kira sözleşmelerinde taraflar, birbirlerine karşı sorumluluk yüklenmiş oluyor. Sözleşmeye mal sahibi belirlenen süre zarfı içinde konutunu kiralayacağına; kiracı da bu süre zarfı içinde belirlenen kira bedelini ödeyeceğine dair imza atıyor. Peki söz konusu kira bedeli nasıl tespit edilir?


Kira bedelinin tespiti ile ilgili hükümler, Türk Borçlar Kanunu kapsamında, 344. maddede şu şekilde açıklanıyor:


Kira bedelinin belirlenmesi

MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.


Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.Kira bedeli!
Kira bedeli nasıl belirlenir?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön