Milli emlak kira bedeli nasıl tespit edilir?

Milli emlak kira bedeli nasıl tespit edilir?Milli emlak kiralamalarında ödemeler kira bedelinin 1/4 ü peşin ödeniyor, kalanı ise 3 eşit taksitle ödenebiliyor. Peki milli emlak kira bedeli nasıl tespit edilir? İşte milli emlak kiralama esasları...


Milli emlak kira bedeli nasıl tespit edilir?

Milli emlak adına kayıtlı hazine taşınmazlarından yer kiralamak için kiralama amacını ve taşınmazın sınırları gösterir bilgileri içeren bir dilekçeyle taşınmazın bulunduğu yerdeki Defterdarlığa/Malmüdürlüğüne müracaat ediliyor. Peki taşınmazlar için ne kadar kira ödenir? Milli emlak kira bedeli nasıl tespit edilir?


Kira bedeli nasıl tespit edilir?

Tahmini kira bedeli, idarece tespit edilir veya ettirilir.


Tespitte rayiç bedel esas alınır. Kiralama işleminde ilk yıl için, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde beşinden, az olmamak üzere tespit ve takdir ediliyor.


Ancak, bitkisel üretimle sınırlı olmak kaydıyla yapılacak kiralamalarda ilk yıl bedeli ihale bedeline, sonraki yıl bedelleri ise sözleşmeleri gereğince tespit edilecek bedellere %50 (yüzde elli) indirim uygulanarak kira bedeli tahsil ediliyor.


Kira bedeli nasıl ödenir?

Kira bedelinin 1/4 ü peşin, kalanı 3 eşit taksitle ödeniyor. 07/06/2008 tarihinden sonra; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kiraya verilmesi işlemlerinden KDV tahsil edilmiyor.


Kiralama ihalelerinde geçici teminat bedeli:

Kiralama ihalelerinde tahmini kira bedelinin % 10undan az olmamak üzere % 30'una kadar geçici teminat alınabilir.


Kira artış oranları:

İkinci ve müteakip yıllar kira bedelleri, cari yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanıyor.


Milli emlaktan yer kiralama nasıl olur?