Kira gelir beyannamesinde yapılan indirimler nelerdir?

Kira gelir beyannamesinde yapılan indirimler nelerdir? Kira gelir beyannamesinde yapılan indirimler nelerdir?

Kira gelir vergisinde ödenecek vergi bedelinde bazı indirimler uygulanıyor. Peki, Kira gelir beyannamesinde yapılan indirimler nelerdir? İşte Gelir İdaresi tarafından hazırlanan kira geliri rehber esasları...Kira gelir beyannamesinde yapılan indirimler nelerdir?

Kira gelir vergisinde ödenecek vergi bedelinde bazı indirimler uygulanıyor. Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanunu kapsamında açıklanıyor.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kira Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekiyor.


Buna göre indirim konusu yapılabilecek bazı hususlar şu şekilde sıralanıyor:


Kira gelir beyannamesinde yapılan indirimler nelerdir?

1. Şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,


2. Eğitim ve sağlık harcamaları,


3. Bağış ve yardımlar, 


4. Sponsorluk harcamaları, 


5. Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,


6. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,


7. Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi (6327 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 82. maddeye göre yapılacak indirim)


8. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan Ajans ile EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar,


9. Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.Yabancılar için kira geliri beyanı rehberi!
Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi 2014!