Kira gelir vergisi beyannamesi 2014 son günü!

Kira gelir vergisi beyannamesi 2014 son günü! Kira gelir vergisi beyannamesi 2014 son günü!

Kira gelir vergisi beyannamesi 2014 son günü yarın. 2013 yılında kira geliri elde etmiş ve elde edilen geliri istisna bedelini aşmış olan vergi mükelleflerinin tümünün yarın beyanname vermiş olmaları gerekiyor...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Kira gelir vergisi beyannamesi 2014 son günü!

Gelir vergisi kapsamında mesken kiralamalarında 3.200 TL; işyeri kiralamalarında ise 26.000 TL'den yüksek gelir elde eden mal sahiplerinin beyanname vererek, vergi ödemeleri gerekiyor.


Vatandaşlar beyannamelerini vergi dairesine giderek verebildikleri gibi, internet üzerinden online bir şekilde de beyanname verebiliyor. Gelir Vergisi Kanununa göre Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödenebilen vergi için beyanname verilmesi gerekiyor.


Kira gelir vergisi beyannamesi 2014 son günü yarın. Yarın tüm vergi mükelleflerinin beyanname vermiş olmaları gerekli. Peki, kira gelir vergisi beyannamesi nasıl doldurulur?


Kira vergisi beyannamesi..

- Beyanname bir örnek doldurulacaktır.


- Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak BÜYÜK MATBAA HARFLERİ ile doldurulacaktır. 


- Okunaklı bir şekilde silinti ve kazıntı yapılmadan düzenlenmesine özen gösterilecektir.


- Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır. 


- Sayısal ifadeler romen rakamı ile yazılmayacaktır.


- Alfabetik karak


- Gelir Vergisi Beyannamesi “Tablo-4”, “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Belgeler” bölümünde yer alan, “Adres No” satırına; “http://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama.aspx” 

internet sayfasından gayrimenkul adresine ilişkin 10 rakamlı numara yazılacaktır.


- Kira geliri elde edilen gayrimenkulün hisseli olması durumunda, diğer ortak/ortaklara ilişkin bilgilerin; Gelir Vergisi Beyannamesinin “Tablo-4” “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bilgiler” bölümündeki “Diğer Ortakların” satırında yer alan “Pay Oranı”, “Adı-Soyadı/Unvanı”, “Vergi Kimlik Numarası” kısımlarının doldurulması gerekmektedir.


- Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini, http://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak dolduracaklardır.


Kira beyanı hadleri!


pus