27 / 05 / 2022

Kira gelir vergisi beyannamesi için son 4 gün!

Kira gelir vergisi beyannamesi için son 4 gün!

Kira geliri için beyannamelerin 25 Mart'a kadar verilmesi gerekiyor. Buna göre, hala beyannamelerini vermemiş mükelleflerin kira gelir vergisi beyannamesi için son 4 gün kaldı..Kira gelir vergisi beyannamesi için son 4 gün!

2015 yılı içerisinde konutunu kiraya vererek 3 bin 600 TL'den, işyerini kiraya vererek 29 bin TL'den yüksek gelir elde eden kimseler, bu sene vergi mükellefi oluyor.


Ayrıca verginin beyanname sürecinde bir gider yöntemi seçiliyor. Seçilen bu yöntem ile vergide bazı indirimler yapılırken, kimi mükelleflerin vergi borcu sıfıra inebiliyor.


Kira geliri için beyannamelerin 25 Mart'a kadar verilmesi gerekiyor. Buna göre, kira gelir vergisi beyannamesi için son 4 gün kaldı.


Kira gelir vergisi için beyannameler vergi dairesinden verilebildiği gibi, internet üzerinden online bir şekilde de verilebiliyor.


Kira gelir vergi beyannamesi:


Hazır Beyan Sistemine Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden giriş yapılacaktır.


Mükellefler güvenlik sorularını cevaplayarak veya İnternet Vergi Dairesi şifrelerini kullanarak Sisteme giriş yapabilecek ve buradan Başkanlıkça kısmen veya tamamen önceden hazırlanmış beyannamelerini görüntüleyebilecek, doldurabilecek, değiştirebilecek ve onaylayabileceklerdir. 


İnternet Vergi Dairesi şifresi bulunmayan mükellefler, ekte yer alan İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) ile herhangi bir vergi dairesine başvurarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir.


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414)’nin ekinde yer alan Elektonik Beyanname Gönderme Talep Formu (Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Eden Gerçek Kişiler İçin) kullanılmak suretiyle daha önce temin edilen kullanıcı kodu, parola ve şifre ile Hazır Beyan Sistemine giriş yapılabilecektir.


Başkanlık, gelişen bilgi teknolojilerini dikkate alarak Sisteme giriş yöntemlerinde değişiklik veya ilave yapmaya ve bunları Sistem üzerinde kullandırmaya yetkilidir.
Kira gelir vergisi 1. taksit ödemeleri için son 10 gün!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com