Kira gelir vergisi için gereken belgeler!

Kira gelir vergisi için gereken belgeler! Kira gelir vergisi için gereken belgeler!

Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde tanımlanan malların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, kira gelir vergisine tabi tutuluyor. Peki, kira gelir vergisi için gereken belgeler nelerdir?Kira gelir vergisi için gereken belgeler!

Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde tanımlanan malların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, kira gelir vergisine tabi tutuluyor.


Bu mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak belli koşullarda vergilendiriliyor. Kanunen her kira geliri olan vergi mükellefi olmuyor. Ancak, kira istisna bedelinden yüksek kira geliri elde eden kimseler, vergi mükellefi oluyor.


Buna karşın istisna bedelinden düşük kira geliri elde edenler vergi ödemelerinden muaf tutuluyor. 2015 yılında ödenecek kira vergisi için istisna bedelleri şu şekilde belirlendi;


Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;


- Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2014 yılı için 3.300 TL) aşanlar,


- İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2014 yılı için 27.000 TL) aşanlar,


(Beyanname verme sınırı olan 27.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.)


- Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2014 yılı için 1.400 TL) aşanlar  yıllık beyanname vereceklerdir. Peki, kira gelir vergisi için gereken belgeler neledir?


Kira gelir vergisi için öncelikle 25 Mart'a kadar beyanname veriliyor. Bu beyanname vergi dairesine gidilerek verilebildiği gibi internet üzerinden de verilebiliyor.


31 Mart'a kadar ise mükelleflerin kimlikleri ile birlikte vergi dairesine giderek ilk taksit borcunu ödemeleri gerekiyor.


Kira gelir vergisi ödememek için ne yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com