06 / 12 / 2023

Kira gelir vergisi ödenmezse ne olur?

Kira gelir vergisi ödenmezse ne olur?

Kira geliri elde ediyorsanız ancak bunu beyanname vermeyerek gizliyorsanız, bu durumun tespiti halinde yüklü faizler ödeyebilirsiniz. Peki, kira gelir vergisi ödenmezse ne olur? İşte yanıtı...Kira gelir vergisi ödenmezse ne olur?

Kira geliri elde ediyorsanız ancak bunu beyanname vermeyerek gizliyorsanız, bu durumun tespiti halinde yüklü faizler ödeyebilirsiniz. Peki, kira gelir vergisi ödenmezse ne olur?


Kira gelir vergisi ödememe cezası..

2014 yılında uygulanacak kira vergisi ödememe cezasına ilişkin esaslar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan vergi rehberinde yer alıyor.


Burada yer alan esaslara göre, konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2013 yılı için 3.200 TL’lik istisnadan yararlanılamaz. 


Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler.


Geçmiş takvim yıllarına ait kira gelirlerini ilgili beyan döneminde hiç beyan etmeyen veya eksik beyan eden kira geliri sahiplerinin bu gelirlerini, Vergi Usul Kanununda yer alan Pişmanlık ve Islah hükümlerinden yararlanarak beyan etmeleri de mümkün. 


Beyan edilmesi gereken kira gelirinin bildirilmemesi halinde, mükellef adına iki kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilir ve gelir takdir komisyonunca takdir edilir. 


Takdir edilen gelir üzerinden, gelir vergisi ile vergi ziyaı cezası hesaplanır. Vergi ziyaı cezası iki kat olarak kesilen usulsüzlük cezası ile kıyaslanıp miktar itibariyle en ağırı uygulanır. 


Ayrıca gecikilen her ay için gecikme faizi talep edilir. Bu şekilde tahakkuk eden vergi, ceza ve gecikme faizinin tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Ödenmediği takdirde, vergi dairesince ayrıca her ay için ayrı ayrı gecikme zammı hesaplanmak suretiyle cebren tahsil yoluna gidilir. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.Geri Dön